Asbest

Asbest is in meer dan 3.500 bouwmaterialen en toepassingen verwerkt, waaronder golfplaten, onderdakplaten, dak- en gevelleien, schouwkappen en schouwpijpen, bloembakken, vloerbekleding (vinyl) en de onderlaag (lijm), glasalplaat, mastiek, venstertabletten, deurdorpels, traptreden (imitatiemarmer), afvoerbuizen en goten, afdichtingskoord en pleisterisolatie. De productie en het gebruik van materialen met asbest is sinds 2001 verboden in België. In woningen of gebouwen van vóór 2001 is de kans groot dat één of meerdere asbesttoepassingen aanwezig zijn, vooral als de woning nog nooit grondig werd gerenoveerd.

Wil je zelf hechtgebonden materialen met asbest verwijderen, dan moet je eerst nagaan of je het zelf mag verwijderen. Ga daarna zorgvuldig te werk, zowel voor, tijdens, als na het verwijderen. Ook zelfstandigen en werknemers van een aannemer moeten maatregelen nemen om zichzelf en hun omgeving te beschermen.

Ontmossen en reinigen van asbestcementen leien of golfplaten beschadigt het oppervlak en verspreidt asbestvezels rondom het gebouw. Elke vorm van afschuren of afspuiten van leien of golfplaten is dus verboden. Daarnaast is ook het plaatsen van zonnepanelen, overzetdaken of andere constructies op een asbestcementen dak- of gevelbedekking verboden.

De brochure ‘Hoe uw woning asbestveilig maken? en de website van OVAM bevat heel wat nuttige informatie.

Wil je zelf hechtgebonden asbestproducten afvoeren naar het recyclagepark, dan vind je hier meer info over de voorwaarden. Je vindt er ook info over de verkoop van asbestzakken en persoonlijke beschermingsmiddelen die je nodig hebt bij de verwijdering van asbest.

Je kunt ook asbest laten ophalen bij jou thuis in zakken of in een speciale afzetcontainer. Meer info vind je hierover terug op de website van IVBO.

Ondersteuning land- en tuinbouwers voor verwijdering asbest

In juli 2021 keurde de Vlaamse regering het protocol voor de ondersteuning van de landbouwsector goed. Met dit protocol stimuleert de Vlaamse regering de sector om de asbestdaken op agrarische gebouwen versneld te verwijderen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) stelde een inzamelaar aan om gedemonteerde asbestdaken bij landbouwers aan huis in te zamelen en staat op die manier in voor de financiering van de asbestmeerkost ten opzichte van een asbestvrij dak. Landbouwers kunnen zich voor een dergelijke ophaling aanmelden via de OVAM-website. Deze website bevat alle informatie over wat wel en niet in aanmerking komt voor ondersteuning.