Asbest

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels schadelijk is voor de gezondheid. Dit leidde tot een verbod op verkoop van asbesthoudende materialen. Maar in het verleden werd asbesthoudend materiaal in Vlaanderen in de woningbouw nog tot in 1998 toegepast. Hierdoor kan iedereen het aantreffen in en om zijn woning.

Voorbeelden zijn cementen golfplaten, dak- en gevelleien , asbesthoudende bloembakken,….
Dit is geen reden tot paniek, en vaak kan het gewoon blijven waar het is, als er maar voorzichtig met het materiaal omgesprongen wordt.

Specifiek voor burgers ontwikkelde de Vlaamse Overheid een brochure die toepassingen in en om het huis belicht en iedereen op weg helpt om veilig om te gaan met asbesthoudend materiaal. 

Je kunt de brochure hier downloaden.

Ze beantwoordt de belangrijkste vragen over asbest en biedt een leidraad om asbesthoudende materialen te herkennen via duidelijke foto’s. Ook kan je er lezen  hoe je asbesthoudend materiaal veilig kan verwijderen.  Met golfplaten, buizen,… uit vezelcement met gebonden asbestvezels kan je terecht in de speciaal hiervoor voorziene asbestcontainer op onze containerparken.

Als je je asbesthoudende dakbedekking met een hogedrukreiniger ontmost of reinigt, komt er een onaanvaardbaar hoge concentratie aan asbestvezels vrij in de omgevingslucht. Bovendien komt er asbesthoudend slib in je dakgoten, en vervolgens in je regenput of de riolering terecht.

Je brengt dan anderen in gevaar en ben je volgens de Vlaamse milieureglementering strafbaar. Asbestcementleien of asbestcementen golfplaten afspuiten met de hogedrukreiniger is dus taboe. Net zoals schuren, slijpen, zagen, boren, bewust breken en alle andere agressieve bewerkingen

Contactinformatie