Attest gezinssamenstelling

Vraag je een attest van gezinssamenstelling dan staan op het attest alle personen (met hun rijksregisternummer) vermeld die op jouw adres wonen. Dit kunnen ouders, broers, zussen, maar ook andere inwonenden zijn.

Voorwaarden

  • Je woont in Brugge.

Procedure

Vraag een attest aan voor jezelf

  1. Vraag het attest online aan.
  2. Login met It's me of kaartlezen en identiteitskaart.
  3. Kies het attest van gezinssamenstelling.
  4. Download het attest.

Tip: Als je over een kaartlezer voor je eID beschikt, kan je het attest ook aanvragen en meteen printen via de toepassing 'Mijn Dossier' van de Federale Overheid.


Kan ik een een attest aanvragen voor iemand anders?

Je kan een attest voor iemand anders pas verkrijgen als dit door een bepaald artikel in de wet is toegestaan. Je moet zelf het ingeroepen artikel bij Stad Brugge kenbaar maken. Je neemt hiervoor best eerst contact op met burgerzaken@brugge.be

Als het toegelaten is, breng dan een volmacht mee ondertekend door die derde en de eID van die persoon.

Meebrengen

  • Je identiteitskaart of vervangend attest

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

  • Personen die in een gemeenschap wonen( vluchtelingen, adressen van het Rode Kruis …) staan altijd alleen op het attest gezinssamenstelling vermeld. Hier ben je genoodzaakt om per persoon het attest af te drukken (kinderen ...).

Regelgeving

Hoe afschrift/uittreksel/attest voor het buitenland aanvragen?

  1. Europese Unie: Voor documenten, door ons afgeleverd en bestemd voor een lidstaat van de Europese Unie, kan een vertaalhulp (enkel voor Belgen) worden afgeleverd.
  2. Buiten Europese Unie: Legalisatie of apostille voor afschriften/uittreksels (zowel voor Belgen als Niet-Belgen).

Neem hiervoor contact op met burgerzaken@brugge.be.

Contactinformatie