Attest gezinssamenstelling

Heb je geen computer of internet?
Kom zonder afspraak naar het Huis van de Bruggeling. Daar staan computers ter beschikking en kun je zelf aan de slag.
Ontdek de openingsuren op www.brugge.be/huisvandebruggeling

Vraag je een attest van gezinssamenstelling dan staan op het attest alle personen (met hun rijksregisternummer) vermeld die op jouw adres wonen. Dit kunnen ouders, broers, zussen, maar ook andere inwonenden zijn.

Voorwaarden

 • Je woont in Brugge.

Procedure

 1. Je vraagt een attest voor jezelf die betrekking heeft op jouw gezin:
  • Online
  • Als je over een kaartlezer voor je eID beschikt, kan je het attest ook aanvragen en meteen printen via de toepassing 'Mijn Dossier' van de Federale Overheid.
 2. Je vraagt een attest voor iemand anders:
  • Je kan een attest voor iemand anders pas verkrijgen als dit door een bepaald artikel in de wet is toegestaan. Je moet zelf het ingeroepen artikel bij de dienst Bevolking kenbaar maken. Je neemt hiervoor best eerst contact op met de dienst Bevolking (burgerzaken@brugge.be )
  • Kan je het aanvragen: dan breng je een volmacht mee ondertekend door die derde en ook zijn/haar eID.

Meebrengen

 • Je identiteitskaart of vervangend attest

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • Personen die in een gemeenschap wonen( vluchtelingen, adressen van het Rode Kruis,…) staan altijd alleen op het attest gezinssamenstelling vermeld. Hier ben je genoodzaakt om per persoon het attest af te drukken (kinderen,..).

Regelgeving

Hoe afschrift/uittreksel/attest voor het buitenland aanvragen?

 1. Europese Unie: Voor documenten, door ons afgeleverd en bestemd voor een lidstaat van de Europese Unie, kan een vertaalhulp (enkel voor Belgen) worden afgeleverd.
 2. Buiten Europese Unie: Legalisatie of apostille voor afschriften/uittreksels (zowel voor Belgen als Niet-Belgen).

Neem hiervoor contact op met burgerzaken@brugge.be.

Contactinformatie