Attest hulp van derden

Bent u ziek en hebt u moeilijkheden om gewone dagdagelijkse handelingen uit te voeren? Dan hebt u misschien recht op een forfaitaire tegemoetkoming hulp aan derden. 

Het attest hulp aan derden moet aangevraagd worden via de mutualiteit. 

Meer info: 

http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemers-werklozen/Paginas/hulp-derden.aspx#.WMKnUnvsra4

Contactinformatie