Attest van immatriculatie

Dit is een tijdelijk verblijfsdocument voor mensen in asielprocedure in afwachting van een beslissing van de dienst Vreemdelingen.

Het attest van immatriculatie wordt afgegeven en kan verlengd worden zolang de procedure loopt.

Voorwaarden

 • Je moet minstens 12 jaar zijn
 • Je moet in Brugge wonen
 • Je moet voldoen aan de voorwaarden  cfr. vreemdelingenwetgeving

Procedure

 • Je ontvangt een uitnodigingsbrief voor afgifte van het attest van immatriculatie.
 • Je maakt een afspraak voor 'attest van immatriculatie' en meld je aan.
 • Voor verlenging van het attest van immatriculatie ontvang je geen uitnodiging. Maak een afspraak 'attest van immatriculatie' op de vervaldag of de dag erna.
 • Vroeger dan de vervaldatum komen heeft geen zin.

Meebrengen

Maak geen afspraak vóór de vervaldatum van het document.

Voor een nieuw attest van immatriculatie:

 • de uitnodigingsbrief
 • 2 pasfoto’s (indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan)
 • 3,30euro

 

Voor verlenging van het attest van immatriculatie:

 • het attest
 • 2,50euro

Bedrag

Nieuw document: 3,30euro

Verlenging van het document: 2,50euro

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen, afhankelijk van de aanvraag, wordt het attest van immatriculatie afgeleverd met een geldigheid van 4, 6 of 9 maanden.

Regelgeving

Vreemdelingen wetgeving

Contactinformatie