Attest van immatriculatie

Dit attest is een tijdelijk verblijfsdocument voor mensen in asielprocedure in afwachting van een beslissing van de dienst Vreemdelingen.

Stad Brugge kan een attest van immatriculatie afgeven of een bestaand attest verlengen zolang de procedure loopt.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

 • Je moet minstens 12 jaar zijn.
 • Je moet in Brugge wonen.
 • Je moet voldoen aan de voorwaarden (cfr. vreemdelingenwetgeving).

Procedure

Nieuw attest van immatriculatie

 1. Je ontvangt een uitnodigingsbrief voor afgifte van het attest van immatriculatie.
 2. Maak een afspraak voor 'attest van immatriculatie' en meld je aan.


Verlengen van het attest

 1. Voor verlenging van het attest van immatriculatie ontvang je geen uitnodiging.
 2. Maak een afspraak 'attest van immatriculatie' op de vervaldag of uiterlijk een paar dagen ervoor (indien asielaanvraag).

Meebrengen

Nieuw attest van immatriculatie

 • Uitnodigingsbrief
 • 1 pasfoto
  Laat vooraf een pasfoto nemen bij een lokale fotograaf of maak gebruik van de pasfotocabine in het Huis van de Bruggeling. In juni is het vaak druk aan de fotocabine, kom 30 minuten vroeger.
 • € 3,30

 

Verlengen van het attest

 • Het attest zelf
 • € 2,50

Bedrag

 • Nieuw document: € 3,30
 • Verlenging van het document: € 2,50

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen, afhankelijk van de aanvraag, wordt het attest van immatriculatie afgeleverd met een geldigheid van 6 of 9 maanden. Het gaat dan meestal om een procedure gezinshereniging.

Regelgeving

Vreemdelingenwetgeving

Contactinformatie