Dit is een tijdelijk verblijfsdocument voor mensen in asielprocedure of in procedure gezinshereniging in afwachting van een beslissing van de dienst Vreemdelingen. Dit document wordt afgeleverd naar aanleiding van een beroepsprocedure.

Voorwaarden

 • Je moet minstens 12 jaar zijn.
 • Je moet in Brugge wonen.
 • Je moet voldoen aan de voorwaarden (cfr. vreemdelingenwetgeving).

 

Procedure

 1. Je ontvangt een uitnodigingsbrief voor afgifte van de bijlage 35.
 2. Je maakt een afspraak 'Bijlage 35'.
 3. Voor verlenging van de bijlage 35 ontvang je geen uitnodiging. Maak een afspraak 'Bijlage 35' op de vervaldag of de dag erna.

Meebrengen

Maak een afspraak 'rond' de vervaldatum van het document.

 • Voor afgifte van een bijlage 35:
  • Uitnodigingsbrief
  • 1 pasfoto (indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan)
  • € 2,50
 • Voor verlenging van een bijlage 35:
  • Het document zelf
  • € 2,50 

Bedrag

 • Nieuw document: € 2,50
 • Verlenging van het document: € 2,50

 

Regelgeving

Vreemdelingenwetgeving

Contactinformatie