Kotstudent en nood aan een babbel?
Alleenstaande ouder en op zoek naar een klankbord?
Of: gewoon Bruggeling en zin in een babbel?

 

Het project ‘babbelbuddy’ helpt je graag!

  • Een babbelbuddy is een klankbord voor wie zich soms eenzaam voelt.
  • Een babbelbuddy biedt sociaal contact, een goed gesprek en het gevoel dat iemand ‘om je geeft’.
  • Een babbelbuddy is er voor jou of dankzij jou.

 

Vierkant tegen Eenzaamheid brengt in samenwerking met de Brugse buurt- en dienstencentra kandidaat-buddy’s samen. Iedereen maakt een stukje tijd vrij om te praten, te schrijven of te luisteren.

Heb je nood aan een telefoontje, brief of videochat? Of word je graag zelf een babbelbuddy? Dat kan!

Meld je aan via babbelbuddy@ocmw-brugge.be. Je kunt ook bellen naar 050 32 67 82 (Joachim, projectbegeleider eenzaamheid), 050 32 78 85 (Lies, verantwoordelijke kwaliteit en zorg, Mintus) of 050 32 64 45 (Nancy, administratief medewerkster, OCMW Brugge). 

  • Naam en voornaam
  • Rijksregisternummer
  • Adres
  • Telefoon of e-mailadres

 

Wat verwachten we?

Babbelbuddy’s nemen vooral contact op met mensen om te horen hoe het met hen gaat. Kunnen ze zich behelpen? Hebben ze nood aan  een babbeltje over dagelijkse onderwerpen ( het weer, de kinderen, familie, hobby’s,...)
Alles kan een basis voor contact zijn. Babbelbuddy’s staan klaar om te luisteren naar  verschillende vragen van mensen en helpen hen een antwoord te vinden op die vragen. 

BELANGRIJK: Een babbelbuddy is geen hulpverlener. Het draait om een gelijkwaardige relatie tussen twee personen en om sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer.

Bij meer complexe problemen kunnen babbelbuddy’s hun bellers doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening. Dit zijn bij voorkeur professionals die de zorg voor de cliënt van de babbelbuddy overnemen. 

We vragen een engagement van minstens een jaar of een afgesproken tijdsduur waarbij er regelmatig contact is met jouw buddy (minstens drie momenten per maand). Deze momenten worden geregistreerd in een online bestand.

 

Meer afspraken en tips in het draaiboek zie bijlage.  

 

Wat bieden we aan?

  • Individuele ondersteuning
  • Vormingsaanbod
  • Bijeenkomsten

Tot binnenkort… en veel babbelplezier!

Babbelbuddy Oproep

Contactinformatie

Contactpersonen