Bedrijfsafvalzak

Groene reglementaire vuilniszak waarvan niet-particuliere instanties gebruik kunnen maken voor het aanbieden van hun restafval aan de ophaalwagen IVBO.

Restafval is klein brandbaar afval dat niet tot één van de selectief ingezamelde afvalfracties behoort die via de huisvuilophaling of op het recyclagepark worden ingezameld.

De bedrijfsafvalzak heeft een inhoud van 60 L.

Voorwaarden

Enkel niet-particuliere instanties zoals handelszaken, horeca, bedrijven, scholen, jeugdbewegingen, … mogen gebruik maken van de bedrijfsafvalzak voor het aanbieden van beperkte hoeveelheden bedrijfsafval (maximum 104 zakken/jaar wat overeenstemt met gemiddeld 2 zakken/week die mogen worden aangeboden).

Indien je over grotere hoeveelheden bedrijfsafval beschikt, dien je over te schakelen op het gebruik van een rolcontainer van IVBO of gebruik te maken van de dienstverlening van een private afvalophaler.

Procedure

Bedrijfsafvalzakken zijn te koop bij :

  • Onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling
  • gemeenteafdelingen
  • IVBO-groencompostering
    Pathoekeweg 186, 8000 Brugge
    t 050 45 63 11

Meebrengen

Bedrijfsafvalbadge aan te vragen bij IVBO, Pathoekeweg 186, 8000 Brugge.

Je dient een BTWnr. te hebben

1e exemplaar van de bedrijfsafvalbadge is gratis.

Bedrag

11 euro/rol van 10 zakken

Contactinformatie