Als iemand overlijdt dan kan je deze persoon laten:

 • begraven (ook wel teraardebestelling genoemd)
 • cremeren

Tijdens je leven kan je deze keuze laten vastleggen in een wilsbeschikking

Je kan ook de keuze maken om je lichaam te schenken aan de wetenschap.

Voorwaarden

 • Begraven kan ten vroegste 24 uur na het overlijden gebeuren en moet ten laatste de vijfde werkdag (zaterdag inbegrepen) na het overlijden uitgevoerd zijn.

Procedure

 1. Iedereen die het aanbelangt kan een concessie verwerven.
 2. De duur van de concessie begint te lopen vanaf de aankoop.
 3. Inwoners kunnen gratis begraven worden voor 10 jaar.
 4. Als men later deze gratis periode wil omzetten naar een concessie begint de duur van deze concessie te lopen vanaf de datum van de begrafenis.

Mogelijkheden bij begraving:

 • Begraven in volle grond voor:
  • 10 jaar
  • 15 jaar
  • 25 jaar
  • 50 jaar
 • Bijzetten in een grafkelder:
  • 50 jaar 

Bedrag

 • Begraving in volle grond
  • Voor 50 jaar
   • 1 persoon: € 685
   • Vanaf 2e persoon: € 1.148 per persoon
  • Voor 25 jaar
   • 1 persoon: € 474 
   • Vanaf 2e persoon: € 803 per persoon
  • Voor 15 jaar
   • 1 persoon: € 334 
   • Vanaf 2e persoon: € 537 per persoon
 • Begraving in grafkelder
  • Nieuwe concessie voor 50 jaar
   • 1 tot 3 personen € 1.833
   • 4 tot 6 personen € 3.008 
   • 7 tot 9 personen € 4.285 
  • Verlenging grafkelder 25 jaar
   • 1 tot 3 personen € 920
   • 4 tot 6 personen € 1.500 
   • 7 tot 9 personen € 2.142 
  • Verlenging grafkelder 15 jaar
   • 1 tot 3 personen € 550
   • 4 tot 6 personen € 906 
   • 7 tot 9 personen € 1.285
 • Ontgraving: € 453
 • Overname oude kelder: € 52 (opgelet, bovenop deze prijs betaal je ook de prijs van een concessie)
 • Overname oud grafteken: € 52 
 • Taks boventallige bijzetting: € 453
 • Toeslag per niet-inwoner voor het samen begraven met een inwoner:
  • 50 jaar: € 685
  • 25 jaar: € 474 
  • 15 jaar: € 334 
 • Begraving kinderen - 11 jaar: helft van de prijs van de concessie, uitgezonderd kelders.
 • Concessie voor niet-inwoners: inwonersprijs x 2.

Uitzonderingen

 • De begraafplaatsen zijn het hele jaar geopend.
 • In tegenstelling tot vorige jaren worden de begraafplaatsen niet meer gesloten de laatste werkdag vóór 1 november.
 • Van 16 oktober tot en met 31 maart zijn de begraafplaatsen open van 8.00 tot 17.00 u.
 • Van 1 april tot en met 15 oktober zijn de begraafplaatsen open van 8.00 tot 18.00 u.

Regelgeving

 • politieverordening op de begraafplaatsen en het lijkenvervoer
 • belastingverordening op de lijkbezorging en op het verlenen van grondvergunningen op de stedelijke begraafplaatsen
 • decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en wijzigingen

Contactinformatie