De geschiedenis van de Brugse vesten

De Brugse Vesten zijn een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse wandelpromenade aangelegd bovenop de oorspronkelijke stadsverdedigingsstructuren.
Ze omringen de historische binnenstad met een eivormig tracé en hebben een omtrek van zeven kilometer.

De Vesten ontstonden tijdens de tweede stadsuitbreiding van 1227 tot 1300. De stadsversterking bestond uit aarden wallen omringd door een dubbele gracht. Stadspoorten verleenden de bewoners en bezoekers toegang tot de stad. Op de tweede omwalling liet de stad windmolens bouwen. 

In 1782 besloot het stadsbestuur om een aantal molens, vestingmuren en de bastions te slopen omdat het onderhoud zeer kostbaar was en het geen militaire functie meer bezat.
Langs verschillende stukken vesting kwamen tal van bomen in de plaats. Hierdoor werden de Vesten omgevormd tot een groene ‘wandeling’ met een onmiskenbare landschappelijke stijl.

Unesco

Sinds 2000 zijn de Vesten beschermd als Unesco Werelderfgoed en in 2016 zijn ze erkend als stadsgezicht.
De historische stadskern van Brugge is een vastgestelde archeologische zone.

Meer informatie:

Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling

De historische stadskern van Brugge

De Brugse stadsvesten

 

Beheerplan

Stad Brugge werkt met een studiebureau samen om voor de Vesten een beheerplan te maken volgens de richtlijnen voor beschermd erfgoed.  Het beheersplan heeft het doel de erfgoedwaarden van de Vesten te versterken.