Stad Brugge beheert de bossen Beisbroek-Tudor-Chartreuzinnen, het Coppietersbos en het Galgenbosje volgens het goedgekeurde bosbeheerplan Brugge-zuid dat de gemeenteraad op 30 september 2008 goedkeurde.

Doel bosbeheerplan Brugge-Zuid

  • Landschappelijke, ecologische en sociale ontwikkelingen voorop
    • Coppietersbos en het Galgenbosje wordt beheert als speelbos
    • Uitheemse boomsoorten wegnemen en vervangen door inheemse soorten.

Op deze manier zijn de bossen beter bestand tegen de klimaatverandering.