Bekendmaking openbaar onderzoek in uitvoering van het decreet op de Gemeentewegen

31
aug
2021

Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge heeft de procedure opgestart voor de afschaffing van een gemeenteweg (Gemeenteraadsbesluit d.d. 30 08 2021).

Kort omschreven gaat het over het voornemen tot schrappen van een gedeelte van buurtweg nummer 23 (Chateau van Leysseele – Steenbrugge)

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Stad Brugge.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 31 augustus 2021 tot en met 1 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Wonen & Omgeving, op volgend adres:

Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Burg 12, 8000 Brugge, per mail via mobi@brugge.be