Bekendmakingen

Reglementen en verordeningen

Recentste

Alle reglementen en verordeningen


Besluitvorming (vanaf 1 juli 2021)

Bekijk in dit portaal alles over de stedelijke besluitvorming.

Bij "Alle vergaderingen" vind je volgende informatie over de zittingen van:


 • de gemeenteraad (GR)
 • de gemeenteraadscommissies (in Brugge 'berek' genoemd)
 • de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
 • Voor de vergadering: de agenda
 • Na de vergadering: overzicht van de beslissingen + de volledige besluiten

 • het college van burgemeester en schepenen (CBS)
 • het vast bureau (VB)
 • de burgemeester
 • Overzicht van de beslissingen

 • de welzijnsverenigingen: Mintus, De Blauwe Lelie, Ons Huis, Ruddersstove, 't Sas, SVK, Spoor en WOK
 • Overzicht van de beslissingen van de AV (algemene vergadering)
 • Overzicht van de beslissingen van de RvB (raad van bestuur)

 

 

Gemeenteraad (voor 1 juli 2021)

 

College van burgemeester en schepenen (voor 1 juli 2021)

Burgemeester (voor 1 juli 2021)

 

Raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) (voor 1 juli 2021)

Klik hier voor de besluiten met beknopte omschrijving en voor de notulen van de RMW 
Klik hier voor de agenda's van de RMW

Vast bureau (VB) (voor 1 juli 2021)

Klik hier voor de besluiten met beknopte omschrijving van het VB

 

Welzijnsvereniging Mintus  (voor 1 juli 2021)

Klik hier voor de besluitenlijsten van de algemene vergadering (AV) of de Raad van Bestuur (RvB) of de financiële documenten van Mintus

Andere welzijnsverenigingen van het OCMW (voor 1 juli 2021)

 • Welzijnsvereniging Blauwe Lelie
 • Welzijnsvereniging Ons Huis 
 • Welzijnsvereniging Ruddersstove
 • Welzijnsvereniging 't Sas
 • Welzijnsvereniging SVK
 • Welzijnsvereniging Spoor
 • Welzijnsvereniging WOK

Klik hier voor alle publicaties van deze Welzijnsverenigingen

 

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Bekijk alle publicaties van AZ Sint-Jan

 

Hulpverleningszone

De agenda's en besluiten van de zoneraad en het zonecollege kun je hier raadplegen.

 

Beleidsrapporten

 

Aanbestedingsberichten

 

Omgevingsvergunningen


Openbare onderzoeken i.k.v. ruimtelijke plannen

Openbare onderzoeken van andere overheden

 

Autonome gemeentebedrijven en EVA's

Oprichtingsakten en statuten
Besluiten

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Oprichtingsakten en statuten

Straatnamen

Hier informatie over nieuwe/veranderde straatnamen

 

Andere bekendmakingen

 

* * *

Op de website van de klachtenwegwijzer lees je hoe je een klacht kunt indienen tegen een beslissing van een lokaal bestuursorgaan.