Bekendmakingen

 

Reglementen en verordeningen

Recentste

Alle reglementen en verordeningen


Besluitvorming

Bekijk in dit portaal alles over de stedelijke besluitvorming.

Bij "Alle vergaderingen" vind je volgende informatie over de zittingen van:


 • de gemeenteraad (GR)
 • de gemeenteraadscommissies (in Brugge 'berek' genoemd)
 • de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
 • Voor de vergadering: de agenda
 • Na de vergadering: overzicht van de beslissingen + de volledige besluiten

 • het college van burgemeester en schepenen (CBS)
 • het vast bureau (VB)
 • de burgemeester
 • Overzicht van de beslissingen

 • de welzijnsverenigingen: Mintus, De Blauwe Lelie, Ons Huis, Ruddersstove, 't Sas, SVK, Spoor en WOK
 • Overzicht van de beslissingen van de AV (algemene vergadering)
 • Overzicht van de beslissingen van de RvB (raad van bestuur)

 

 

AZ Sint-Jan Brugge av

Bekijk alle publicaties van AZ Sint-Jan

 

Hulpverleningszone

De agenda's en besluiten van de zoneraad en het zonecollege kun je hier raadplegen.

 

Beleidsrapporten

 

Omgevingsvergunningen


Openbare onderzoeken i.k.v. ruimtelijke plannen

Openbare onderzoeken van andere overheden

 

Autonome gemeentebedrijven en EVA's

Oprichtingsakten en statuten
Besluiten

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Oprichtingsakten en statuten

 

Straatnamen

Hier informatie over nieuwe/veranderde straatnamen

 

Andere bekendmakingen

 

* * *

Op de website van de klachtenwegwijzer lees je hoe je een klacht kunt indienen tegen een beslissing van een lokaal bestuursorgaan.