Bekendmakingen

Reglementen en verordeningen

Recentste

Alle reglementen en verordeningen

Gemeenteraad

Recentste

Alle besluiten van de gemeenteraad met beknopte omschrijving
Alle notulen van de gemeenteraad
Alle agenda's van de gemeenteraad

Dit wordt telkens gelinkt naar een overzichtslijst van documenten behorend tot die rubriek. 

College van burgemeester en schepenen

Recentste

Alle besluitenlijsten van het college met beknopte omschrijving

Burgemeester

Recentste

Alle dringende besluiten van de burgemeester

OCMW-raad

Recentste

Alle besluiten van de OCMW-raad met beknopte omschrijving
Alle agenda's van de OCMW-raad

Vast bureau

Recentste

Alle besluiten van het vast bureau met beknopte omschrijving

Welzijnsvereniging Mintus

Recentste

Alle besluiten algemene Vergadering Mintus met beknopte omschrijving
Alle besluiten raad van bestuur Mintus met beknopte omschrijving

Andere OCMW-berichten

Welzijnsvereniging Blauwe Lelie - meest recent

Welzijnsvereniging De Schakelaar - meest recent

Welzijnsvereniging Ons Huis - meest recent

Welzijnsvereniging Ruddersstove - meest recent

Welzijnsvereniging 't Sas - meest recent

Welzijnsvereniging SVK - meest recent

Welzijnsvereniging Spoor - meest recent

Welzijnsvereniging WOK - meest recent

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - meest recent

Alle andere OCMW-berichten

Hulpverleningszone

De agenda's en besluiten van de zoneraad en het zonecollege kunt u hier raadplegen.

Beleidsrapporten

Aanbestedingsberichten

Omgevingsvergunningen


Openbare onderzoeken i.k.v. ruimtelijke plannen


Openbare onderzoeken van andere overheden

Autonome gemeentebedrijven en EVA's

Oprichtingsakten en statuten
Besluiten

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Oprichtingsakten en statuten

Andere bekendmakingen

2020.02.04 Nieuwe straatnamen
2019.09.12 Nieuwe straatnamen
2019.09.05 Politiebesluit van de Gouverneur mbt captatieverbod
2019.09.05 Plan horend bij dit captatieverbod