Bekendmakingen

Reglementen en verordeningen

Recentste

Alle reglementen en verordeningen


Besluitvorming

Bekijk in dit portaal alles over de stedelijke besluitvorming.

Gemeenteraad

Recentste

Alle besluiten van de gemeenteraad met beknopte omschrijving
Alle notulen van de gemeenteraad
Alle agenda's van de gemeenteraad

Dit wordt telkens gelinkt naar een overzichtslijst van documenten behorend tot die rubriek. 

College van burgemeester en schepenen

Recentste

Alle besluitenlijsten van het college met beknopte omschrijving

Burgemeester

Recentste

Alle dringende besluiten van de burgemeester

 

Raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)

Klik hier voor de besluiten met beknopte omschrijving en voor de notulen van de RMW 
Klik hier voor de agenda's van de RMW

Vast bureau (VB)

Klik hier voor de besluiten met beknopte omschrijving van het VB

 

Welzijnsvereniging Mintus

Klik hier voor de besluitenlijsten van de algemene vergadering (AV) of de Raad van Bestuur (RvB) of de financiële documenten van Mintus

Andere welzijnsverenigingen van het OCMW

  • Welzijnsvereniging Blauwe Lelie
  • Welzijnsvereniging Ons Huis 
  • Welzijnsvereniging Ruddersstove
  • Welzijnsvereniging 't Sas
  • Welzijnsvereniging SVK
  • Welzijnsvereniging Spoor
  • Welzijnsvereniging WOK

Klik hier voor alle publicaties van deze Welzijnsverenigingen

 

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

 Klik hier voor alle publicaties van AZ Sint-Jan

 

Hulpverleningszone

De agenda's en besluiten van de zoneraad en het zonecollege kunt u hier raadplegen.

 

Beleidsrapporten

 

Aanbestedingsberichten

Offertevraag installatie en uitbating van DC snellaadstations

De stad Brugge wil investeren in meer publieke laadfaciliteiten voor wagens.  Daartoe wordt een marktbevraging georganiseerd voor de installatie en uitbating van 2 snellaadpalen, te voorzien op 2 Brugse randparkings.  Geïnteresseerde bedrijven vinden via onderstaande link meer informatie over deze oproep.  Voorstellen kunnen ingediend worden tot ten laatste 28 augustus 2020 op het vermelde emailadres.

 

Omgevingsvergunningen

 


Openbare onderzoeken i.k.v. ruimtelijke plannen

 


Openbare onderzoeken van andere overheden

 

Autonome gemeentebedrijven en EVA's

Oprichtingsakten en statuten
Besluiten

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Oprichtingsakten en statuten

Straatnamen

Hier informatie over nieuwe/veranderde straatnamen

Andere bekendmakingen

 

* * *

Hier lees je hoe je een klacht kunt indienen tegen een beslissing van een lokaal bestuursorgaan: 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer