Bellend vlak voor handelszaken of horecazaken

Gaan winkelen of een restaurant bezoeken met vrienden. Het lijkt een evidentie. Voor rolstoelgebruikers en mensen met een rollator of een kinderwagen is dit echter niet altijd even makkelijk als er een drempel aan de ingang is. Het is niet altijd mogelijk om structurele aanpassingen te doen aan het gebouw om  de toegang te verbeteren. Een (wegneembaar) hellend vlak kan dan een laagdrempelige en kwalitatieve oplossing zijn.

Stad Brugge ondersteunt handelaars door een bellend vlak aan te bieden.

Een hellend en bellend vlak!

Een bellend vlak is een draagbaar en verplaatsbaar metalen oprijvlak, in combinatie met een draadloze bel. Het bellend vlak helpt een rolstoelgebruiker of een ouder met kinderwagen om het pand te betreden. Het mobiele oprijvlak wordt gelegd wanneer een persoon met een beperkte mobiliteit aanbelt. Na gebruik kan het oprijvlak gemakkelijk terug opgeborgen worden. Op bepaalde locaties is ook een permanent hellend vlak een mogelijke oplossing.

Samenwerking met Dito vzw

Dito vzw is een vereniging van en voor personen met een beperking of chronische ziekte en hun netwerk. Via een jaarlijkse subsidie van 5.000 euro vanuit Stad Brugge, installeren zij in opdracht van het stadsbestuur hellende of bellende vlakken bij de lokale handelszaken. Het project focust in eerste instantie op de fysieke toegankelijkheid; letterlijk en figuurlijk een belangrijk opstapje naar een verrijking van het sociaal leven van veel mensen die minder mobiel zijn. Handelaars krijgen op vraag ook bijkomende tips en advies om hun zaak toegankelijk te maken. Zo werken we samen met onze handelaars aan een gastvrije en klantvriendelijke stad voor iedereen.

Voorwaarden

Voor wie

 • Uitbaters van Brugse winkel- en recapanden en ambachtelijke dienstverleners


Voorwaarden

 • Uitbater/dienstverlener (natuurlijke persoon of rechtspersoon) met permanente activiteit en voor commercieel pand op Brugs grondgebied.
 • Activiteit valt onder kleinhandel en/of reca met fysieke verkoop van goederen aan eindgebruiker.
 • Dienstverlener met ambachtelijke activiteit (vb. kapper, fotograaf, …).
 • De zaak is op regelmatige basis geopend en vrij toegankelijk voor klanten.

Worden uitgesloten

 • Zaken wiens gegevens in KBO niet correct zijn.
 • Zaken die niet voldoen aan de vergunningsplicht.
 • Winkel- of recaketens met zeven of meer verkooppunten.
 • Winkel- of recaketens waarvan uitbater niet op zelfstandige basis werkt.
 • Gok- en speelzalen.
 • Feest- en fuifzalen.
 • Tijdelijke uitbatingen (minder dan een jaar).
 • Vrije beroepen, intellectuele dienstverlenende beroepen en dienstverlenende activiteiten.

In overleg kan er vanuit deze uitgesloten handelszaken wel beroep gedaan worden op de dienstverlening van DITO (expertise en tips rond toegankelijkheid, groothandelskorting toegankelijkheidsoplossingen) zonder subsidie.

Procedure

 1. Vul het online aanvraagformulier in
 2. De dossiers worden chronologisch behandeld binnen de mogelijkheden van het voorziene budget. Nieuwe handelszaken en jonge starters (< 5 jaar) krijgen voorrang.

Meer info via Dito West-Vlaanderen: west-vlaanderen@ditovzw.be of 056 23 03 87.

Bedrag

DITO vzw voorziet een tussenkomst van maximum 750 euro per aankoop of installatie van een permanent of wegneembaar hellend of bellend vlak per handelszaak. De handelaar doet zelf een bijdrage van minimum 100 euro.

De kostprijs van een hellend vlak hangt af van de hoogte van de drempel. Het voorziene bedrag dekt in de meerderheid van de gevallen de kosten. De bel wordt kosteloos voorzien binnen het project.

Dit aanbod geldt tot en met december 2025.

Contactinformatie