Berekken

Een berek is een commissievergadering, samengesteld uit gemeenteraadsleden. In de vergaderingen van de berekken worden de gemeenteraadsdossiers voorbereid.

In Brugge gebruikt men in plaats van "commissie" nog steeds de oude term "berek".

De berekken vinden plaats in het stadhuis tijdens de week vóór de gemeenteraad.  De vergaderingen zijn toegankelijk voor publiek.
De gemeenteraad heeft drie berekken ingericht, namelijk:

Berek 1 gaat door op maandag, de week voor de gemeenteraad om 18u30 en behandelt de dossiers van:

  • openbaar domein, financiën en eigendommen
  • ruimtelijke ordening, leefmilieu en sport

Berek 2 gaat door op dinsdag, de week voor de gemeenteraad om 18u30 en behandelt de dossiers van:

  • jeugd, preventie en dierenwelzijn
  • burgerzaken en onderwijs
  • klimaat en energie, milieubeleid, smart city en facilitair beheer
  • personeel & organisatie, klantgerichte dienstverlening en welzijn
  • sociale zaken, werk en ondernemen

Berek 3 gaat door op woensdag, de week voor de gemeenteraad om 18u30 en behandelt de dossiers van:

  • algemeen beleid, veiligheid, verkeer en mobiliteit, havenbeleid, stedenbeleid, noord-zuid en diversiteit
  • toerisme
  • cultuur

Hiernaast vindt u de agenda's van de berekken. 

Contactinformatie