Bermbesluit

Stad Brugge beheert de wegbermen volgens de bepalingen van het Bermbesluit.

Bermbeheerplan

Voor 74 straten heeft Brugge zelf een speciaal bermbeheerplan opgesteld:

Zo maait de Stad de bermen niet tijdens het bloeiseizoen. Op deze manier krijgen wilde bloemen meer groeikansen en creëren we natuurrijke bermen.
Dit bermbeheer werd onlangs geëvalueerd. Daaruit blijkt dat een volgehouden maaibeheer de bermen bloemenrijker maakt. En dat is op zijn beurt belangrijk voor allerlei nuttige insecten.

 Stad Brugge gebruikt geen pesticiden!

Bloemenrijkdom

De Stad focust zich op bloemsoorten die tal van insecten aantrekken:
Boerenwormkruid, Dubbelkelk, Gewone Berenklauw, Paardenbloem, Rode Klaver, Speerdistel, Watermunt en Gewone Rolklaver.

Stad Brugge leert dat het beter is om geen bomen te planten in de bloemrijke wegbermen. De schaduw van de bomen zorgt ervoor dat het aantal bloemen in de bermen achteruitgaan.
Het is ook belangrijk na het maaien het maaisel af te voeren. Zo zorgen we dat het bloemenrijkdom in stand blijft in de berm.

Ga niet zelf aan de slag

De Stad vraagt respect voor de inzet om deze bermen consequent met aandacht voor de natuur te maaien. Ga daarom niet op eigen houtje de wegberm beheren.