Brugge heeft een zeer mooi areaal van graslandlandschappen. Het zijn gebieden met een zeer hoge landschappelijke waarde en zijn dan ook een toeristisch-recreatieve trekpleister.

Wist je dat de oude graslanden getuigen van eeuwenlang landgebruik en daardoor onvervangbaar erfgoed zijn? Ook herbergen ze een (op Europees niveau) unieke biodiversiteit.

Verder zijn ze belangrijke bondgenoten om onze omgeving leefbaar te houden omdat ze verrassend veel CO2 fixeren en ze, door hun bijdrage tot infiltratie van water, de grondwatervoorraad aanvullen en ons helpen om wateroverlast te voorkomen.

Het scheuren of op andere manier bewerken van graslanden is aan een vrij complexe regelgeving onderworpen.

Hieronder vatten we samen hoe je kunt weten of een grasland beschermd is:

 1. Ligt het grasland binnen Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)?

Permanent grasland is beschermd binnen het VEN.

Dit betekent dat onder meer volgende verboden is:

 • Verbod op bestrijdingsmiddelen;
 • Verbod op scheuren, frezen, plaggen, branden of doorzaaien
 • Verbod op wijzigen reliëf
 • Verbod op wijziging waterhuishouding (rechtstreeks of onrechtstreeks)


Waar het VEN gelegen is, vind je op de website www.geopunt.be terug (via 'Kaarten en plaatsen' > Natuur en milieu > Natuur).

 1. Ligt het grasland binnen een beschermd cultuurhistorisch landschap, een groene bestemming (groengebied, parkgebied, buffergebied, bosgebied) of in de Europees aangeduide beschermingszones Poldercomplex of Het Zwin ?

Wijzigen van historisch permanent grasland is verboden.

Waar de beschermde landschappen gelegen zijn, vind je op de website www.geopunt.be terug (via 'Kaarten en plaatsen' > Cultuur, sport en toerisme > Cultuur en erfgoed).

Waar de Europese beschermingszones gelegen zijn, vind je op de website www.geopunt.be terug (via 'Kaarten en plaatsen' > Natuur en milieu > Natuur).

Verder maakte de Vlaamse regering een kaart op met de ligging van deze beschermde graslanden. Deze vind je via https://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fwww.mercator.vlaanderen.be%2Fraadpleegdienstenmercatorpubliek%2Fows%3FSERVICE%3DWMS%26service%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27ps%3Aps_hpg_bsch_grsl%27%2C%27title%27%3A%27WMS-map%20historisch%20permanente%20graslanden%28HPG%29%20en%20andere%20permanente%20graslanden%20in%20Vlaanderen%20beschermd%20door%20de%20natuurwetgeving%27%7D%5D%7D%5D

 Dit wijzigen omvat onder meer:

 • Verbod op bestrijdingsmiddelen;
 • Verbod op scheuren, frezen, plaggen, branden of doorzaaien
 • Verbod op wijzigen reliëf
 • Verbod op wijziging waterhuishouding (rechtstreeks of onrechtstreeks)

 1. Ligt het grasland binnen valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarde, binnen de Europees aangeduide Habitatrichtlijngebieden?

Dan is het wijzigen van historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen OMGEVINGSVERGUNNINGSPLICHTIG:

Waar de Habitatrichtlijngebieden gelegen zijn, vind je op de website www.geopunt.be terug (via 'Kaarten en plaatsen' > Natuur en milieu > Natuur).

Contactinformatie