Documenten - Besluitenlijsten van het college met beknopte omschrijving