Betwisten retributie

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactgegevens

Adresgegevens 1

Gegevens retributie

Datum en tijdstip van de retributie *

Gegevens parkeersessie

Enkel invullen indien toepasselijk

Ik heb betaald via
Tijdstip parkeersessie gestart
Tijdstip parkeersessie gestopt

Reden betwisting

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.