Nieuwe beurssite


Het college van burgemeester en schepenen koos het team ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’ als voorkeursbieder voor de realisatie van de nieuwe beurssite. De aanduiding van deze voorkeursbieder houdt echter nog geen gunning van de opdracht in. Het betekent wel dat met deze voorkeursbieder, binnen de ‘design & build’-procedure, nu verder moet onderhandeld worden om tot een finaal voorstel ("best and final offer") te komen. Als de onderhandelingen vlot verlopen, zal de opdracht kunnen gegund worden in het voorjaar van 2018. Hou deze webpagina dus verder in de gaten


Meer over dit project

Lees meer over dit project via het meest recente nieuwsbericht en/of de veelgestelde vragen hieronder.

 1. Wat gebeurde er met de voormalige beurshal?
 2. Wat komt in de plaats van de voormalige beurshal?
 3. Wat met het plein rond de nieuwe beurshal?
 4. Welke straten worden heraangelegd?
 5. Wie zetelt in de selectiecommissie?
 6. Welk team ontwerpt de nieuwe beurshal en –site?
 7. Wat na de keuze van de voorkeursbieder ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’?
 8. Wie zijn ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’?
 9. Hoe ziet ontwerp van voorkeursbieder ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’ er uit?
  1. Architectuur
  2. Inplanting
  3. Beurzen
  4. Congressen
  5. Bijkomende troeven
 10. Blijven er genoeg parkeerplaatsen voor bewoners?
 11. Hoeveel ondergrondse parkeerplaatsen komen erbij?
 12. Waar gaan organisatoren laden en lossen?
 13. Hoeveel fietsenstallingen worden er voorzien en waar komen die?
 14. Wanneer wordt de bouwvergunning ingediend?
 15. Wanneer starten de werkzaamheden?
 16. Wat met de evenementen die altijd plaatsvinden in de beurshal?
 17. Wat met de markt en een aantal attracties van de Meifoor die hun stek hebben op het beursplein tijdens de werkzaamheden?
 18. Zal het gebouw enkel voor beurzen en congressen gebruikt worden?
 19. Wat is de kostprijs van de nieuwe beurssite?
 20. Wanneer was er een inspraakmoment?
 21. Hoe houdt Stad Brugge me op de hoogte van dit project?

Wat gebeurde er met de voormalige beurshal?
De beurshal was bijna 50 jaar oud en vertoonde al jaren gebreken. Zo voldeed het gebouw niet meer aan de huidige comforteisen: het was niet of slecht geïsoleerd, het dak lekte en er waren nog andere tekortkomingen. Kortom, de zaal was gedateerd en afgeschreven en miste de uitstraling die een centrumstad als Brugge verdient.
Stad Brugge kreeg bovendien van de bevoegde diensten ongunstig advies om de beurshal in die staat nog te verhuren in 2017. De hoofdreden is dat de elektrische installatie sinds 1 januari 2017 niet meer voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. Het was niet zinvol om nog grote investeringen te doen in de toenmalige infrastructuur. De beurshal werd in juli 2017 gesloopt.


Wat komt in de plaats van de voormalige beurshal?
Op dezelfde locatie komt een eigentijds en nieuw gebouw waarbij Stad Brugge als bouwheer optreedt. Het doel is om met deze nieuwe infrastructuur een antwoord te bieden op de vele vragen vanuit de beurssector enerzijds en de meeting- en congressector anderzijds. De nieuwe congresinfrastructuur zal groepen van minimum 500 en maximum 600 personen kunnen ontvangen volgens het driestoelenprincipe (een deelnemer heeft een zitplaats in de plenaire ruimte, voor de lunch en in een break-outruimte).


Wat met het plein rond de nieuwe beurshal?
Dit project gaat over meer dan alleen maar een nieuw gebouw. Voor het stadsbestuur is dit een unieke kans om een stadsvernieuwingsproject te realiseren. Het is de ambitie om ook de omgeving van het Beursplein mee te vernieuwen en op te waarderen. Dit in afstemming met de andere lopende en geplande projecten in en rond West-Brugge zoals ’t Nieuwe Zand, het studentenhuis & het vrijzinnig huis.

Het is dus voor ons van belang dat de publieke ruimte rondom de nieuwbouw een meerwaarde biedt voor zowel bezoekers als bewoners. Stad Brugge gaf daarom de ontwerpers ook de opdracht om mee te denken over deze publieke ruimte op momenten dat er geen beurzen, evenementen of congressen plaatsvinden. 


Welke straten worden heraangelegd?
Het maximale projectgebied omvat de Hauwerstraat (aansluiting tot aan het nieuwe ’t Zand), Maagdenstraat, Sint-Maartensbilk en de Zwijnstraat (volledig). Het zal een aandachtspunt zijn voor de ontwerpers om de link naar de Smedenstraat te versterken. Daarom wordt ook de Kegelschoolstraat mee opgenomen in het projectgebied.


Wie zetelt in de selectiecommissie?
Deze commissie bestaat uit stemgerechtigde externe experten: bOb van Reeth – architect en voorzitter, Maarten Vandevoorde – architect en stedenbouwkundige, Ingrid Leye – voormalig diensthoofd van de DRO, sector UNESCO en van de dienst voor Monumentenzorg en Erfgoedzaken) en niet-stemgerechtigde externe begeleiders Stefan Devoldere en Wim Rasschaert.


Welk team ontwerpt de nieuwe beurshal en –site?
Het college van burgemeester en schepenen koos het team ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’ als "voorkeursbieder" voor de realisatie van de nieuwe beurssite. De aanduiding van deze voorkeursbieder houdt echter nog geen gunning van de opdracht in. Het betekent wel dat met deze voorkeursbieder, binnen de ‘design & build’-procedure, nu verder moet onderhandeld worden om tot een ‘best and final offer’ te komen.


Wat na de keuze van de voorkeursbieder ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’?
In de volgende fase van de procedure onderhandelt een afvaardiging van Stad Brugge met ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’ om tot een finaal voorstel ("best and final offer) te komen. Het stadsbestuur wil zo snel als mogelijk, binnen het afgelijnde budget, tot een overeenkomst komen over het gehele voorstel. Pas als alles naar wens is en mits het bereiken van een compromis zal overgaan worden tot gunning van de opdracht. Als alles goed gaat, gebeurt de definitieve gunning in het voorjaar van 2018.


Wie zijn ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’?

 • De ontwikkelaar is CFE. Deze groep is sinds 1980 een grote beursgenoteerde Belgische industriële firma met activiteiten in de bouwsector (via MBG), in de vastgoedontwikkeling (via PBI) en in de bagger- en waterbouwwerken (via DEME). De groep CF telt momenteel meer dan 7.000 medewerkers.
 • De aannemer binnen het bouwteam komt dus uit de ‘bouwpoot’ van CFE; MBG behoort namelijk al meerdere decennia tot een van de grootste bouwbedrijven in Vlaanderen.
 • Het architectenteam bestaat uit Eduardo Souta de Moura Arquitectos (Porto, Portugal) samen met META Architectuurbureau (Antwerpen, België).
 • Eduardo Elisio Machado Souto de Moura (Porto, 25 juli 1952) is een gerenommeerd Portugees architect. In 2011 ontving hij uit de handen van toenmalig president Obama met de Pritzkerprijs de meest prestigieuze architectenprijs ter wereld. In België realiseerde hij het crematorium ‘Uitzicht’ te Kortrijk (in samenwerking met Sum Project) en is wereldberoemd geworden voor zijn unieke voetbalstadion in Braga (Portugal).
 • META werd opgericht in 1991, wordt geleid door de vennoten Niklaas Deboutte en Eric Soors en telt 15 medewerkers. META won verschillende architectuurprijzen waaronder de Belgische Architectuuraward en de Belgian Building Award.

Hoe ziet ontwerp van voorkeursbieder ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’ er uit?
Zoals eerder gesteld, is de procedure nog niet afgerond. Het stadsbestuur vindt het echter belangrijk om open en transparant te communiceren over de dossiers. Bovenaan deze webpagina vind je een tussentijds beeld dat de ‘look & feel’ van het gebouw en het concept weergeeft waar de beoordelingscommissie en het college van burgemeester en schepenen eensgezind voor kozen. Over het ontwerp:

 1. Architectuur
  De beoordelingscommissie, onder leiding van bOb Van Reeth, koos voor die voorstel omdat het een oprecht en tijdloos ontwerp is. Het ontwerpvoorstel wil de site en z’n omgeving niet grondig te wijzigen, maar wil zich vooral inpassen en kwalitatieve meerwaarde bieden. Het gebouw heeft niet de ambitie om spectaculair te zijn. Daarentegen is het robuust en aanwezig, op een integere en tijdloze wijze.
  De commissie koos bewust voor een sober publiek gebouw waarbij de architectuur de functionaliteit van het gebouw ten volle ondersteunt. Dit voorstel biedt daarnaast ook de grootst bruikbare netto-vloeroppervlakte voor de beurs- en congresactiviteiten van alle ingediende voorstellen. Stad Brugge krijgt bij wijze van spreken in dit voorstel het meest waar voor zijn geld. Ten slotte voldoet dit voorstel aan de hoge eisen die gesteld werden naar duurzaamheid, toegankelijkheid, brandveiligheid, onderhouds- en gebruiksvriendelijkheid.
 2. Inplanting
  De ‘footprint’ (voetafdruk) van het nieuwe gebouw blijft dezelfde als voorheen. De ontwerpers kozen er echter voor om het gebouw te verschuiven: het nieuwe Beursplein ontstaat aan de kant van de Hauwerstraat/Zwijnstraat als ontvangstplein voor de bezoekers. Het gebouw verschuift dus meer richting Maagdenstraat, maar houdt er wel voldoende afstand van de bebouwing. De hoogte van het gebouw bedraagt nu 31 meter.

  De inplanting wordt duidelijk geïllustreerd aan de hand van de afbeelding hieronder. Er komt dus een nieuw Beursplein ter hoogte van de Zwijnstraat. Daarnaast koos de ontwerper er ook bewust voor om het hoogste gedeelte van het gebouw te situeren in het verlengde van de Kegelschoolstraat. De Kegelschoolstraat zal als het ware doorgetrokken worden onder een luifel aan de ingang van het nieuwe gebouw, waarmee dan ook in de praktijk een nieuwe aantrekkelijke verbinding met de Smedenstraat gerealiseerd wordt. Aan de hand van het (tussentijdse) simulatiebeeld wordt bovendien nog een bijkomende troef duidelijk: de bestaande, aanwezige en waardevolle bomen kunnen quasi integraal behouden worden in dit voorstel.


  ©Ontwerp opgemaakt in opdracht van Stad Brugge in het kader van de “Design & Build”-opdracht voor de Ontwikkeling van de beurssite in Brugge – 2016/2017. Dit ontwerp is een tijdelijke simulatie.

 3. Beurzen
  De beurshal leent zich vanzelfsprekend voor allerhande beurzen, maar is daarenboven even functioneel voor andere activiteiten en festiviteiten. Zo wordt het overspannend dak boven de beursoppervlakte van 4.500 m² gesteund door slechts acht kolommen die zich aan de buitenkant van de ruimte bevinden. Op die manier wordt een heel bruikbare zaal gecreëerd. Bovendien zijn drie zijden van de beurszaal voorzien van glazen schuifwanden die volledig kunnen worden opengezet. Dit biedt voor Stad Brugge een opportuniteit om een overdekt (beurs)plein te creëren op dagen dat er geen specifieke beurzen of evenementen gepland zijn. Zo geeft Stad Brugge de Bruggelingen een plein onder het gebouw. 4. Congressen
  In het gekozen ontwerp zijn alle gewenste voorzieningen aanwezig: een plenaire zaal, een ruime foyer, poster areas, tien vergaderzalen en het restaurant. Hoewel beide functies, beurs en congres, onder één dak gehuisvest zijn en binnen een éénduidige volume gevat zijn, zijn het overdekt Beursplein en het congresgebouw structureel perfect van elkaar gescheiden. 5. Bijkomende troeven
  Tot slot biedt het ontwerp van de voorkeursbieder deze bijkomende troeven:
  - Er komt een ruime kwalitatieve omgevingsaanleg van alle aangrenzende straten;
  - Er is een ondergrondse parking voor 125 wagens & 263 fietsen. Deze extra parkeerfaciliteiten voor auto’s worden niet publiek toegankelijk, maar hebben een rechtstreekse en praktische koppeling met het nieuwe gebouw of haar directe omgeving. Stad Brugge wil de omwonenden ook de mogelijkheid geven om een standplaats in deze ondergrondse parking te huren;
  - Binnen het budget wordt een VLAREM “klasse III”-gebouw aangeboden dat voldoet aan alle wettelijke vereisten. Een geluidsarm gebouw komt zowel de buurtbewoners als de evenementenorganisatoren ten goede.

Blijven er genoeg parkeerplaatsen voor bewoners?
Stad Brugge wil de parkeercapaciteit verhogen in functie van de activiteiten die in het nieuwe gebouw zullen plaatsvinden én voor de bewoners. Daarom krijgen de ontwerpers duidelijke richtlijnen mee in hun opdracht over het thema parkeren. We streven naar een maximale behoud van de huidige parkeerplaatsen voor de bewoners langs de openbare weg.


Hoeveel ondergrondse parkeerplaatsen komen erbij?

 • Er komt een parking van maximaal 1 niveau onder de grond van de nieuwe beurshal met parkeerplaatsen (ongeveer 125 plaatsen) en fietsenstallingen (250 à 300 stallingen). De extra parkeerfaciliteiten voor auto’s worden niet publiek toegankelijk, maar hebben een rechtstreekse en praktische koppeling met het nieuwe gebouw of haar directe omgeving. Stad Brugge wil de omwonenden de mogelijkheid geven om een standplaats in deze ondergrondse parking te huren;
 • Stad Brugge voert onderhandelingen met Interparking om de parking Centrum Zand uit te breiden met 650 plaatsen onder het Koning Albert I-park. De uitgebreide parking zal in de toekomst een capaciteit van meer dan 2.000 wagens hebben en bevindt zich 200 meter van de beurssite. Iets verder bevindt zich parking Station, ook met een capaciteit van 1.500 wagens. Voor bezoekers van beurzen, evenementen of congressen die met de wagen komen zijn er dus voldoende alternatieven in de onmiddellijke omgeving.

Waar gaan organisatoren laden en lossen?
Het laden en lossen bij opbouw en afbraak van beurzen en congressen moet bovengronds gebeuren op de meest geschikte plaats binnen de projectzone. Stad Brugge gaf de ontwerpers ook de opdracht om mee te denken over dit plein op momenten dat er geen beurzen of congressen plaatsvinden opdat die ruimte een meerwaarde zou betekenen voor zowel de bewoners als voor de bezoekers.


Hoeveel fietsenstallingen worden er voorzien en waar komen die?
Stad Brugge streeft naar 250 tot 300 comfortabele fietsstallingen. De stallingen worden maximaal ondergronds voorzien. De fietsenstallingen zullen zich in de ondergrondse bouwlaag bevinden. Het is aan de ontwerpers om hier de meest praktische inplantingsplaats voor te stellen.


Wanneer wordt de bouwvergunning ingediend?
Stad Brugge dient de bouwvergunning medio 2018 in.


Wanneer starten de werkzaamheden?
De werken starten ten vroegste wanneer de werken aan ’t Zand afgerond zijn.


Wat met de evenementen die altijd plaatsvinden in de beurshal?
De gebruikers van de huidige beurshal zijn onmiddellijk op de hoogte gebracht van de plannen. Sommige vonden ondertussen elders onderdak, anderen zijn nog volop op zoek naar een alternatief. Stad Brugge probeert om de organisatoren maximaal te ondersteunen in hun zoektocht.


Wat met de markt en een aantal attracties van de Meifoor die hun stek hebben op het beursplein tijdens de werkzaamheden?
Met ingebruikname van het nieuwe ’t Zand zal het Beursplein niet langer gebruikt worden voor de markt en de Meifoor. De werken aan de beurssite zullen maar worden aangevangen eenmaal deze  aan ’t Zand zijn afgerond.


Zal het gebouw enkel voor beurzen en congressen gebruikt worden?
Het nieuwe gebouw zal gebruikt worden voor allerhande activiteiten waarbij de focus vooral op beurzen en congressen ligt.


Wat is de kostprijs van de nieuwe beurssite?
Het stadsbestuur is ambitieus in dit project en onderstreept(e) dit met het beschikbaar stellen van een bouwbudget (voor nieuwbouw + omgevingsaanleg) dat geplafonneerd is op 40 miljoen euro (alles inbegrepen).


Wanneer was er een inspraakmoment?
Er vond een inspiratiesessie van de Toekomst van Brugge plaats op zaterdag 23 april van 10 u. tot 15 u. in het CLB-gebouw. De opmerkingen en suggesties werden overgemaakt aan de kandidaat-ontwerpteams, zodat ze deze konden integreren in hun ontwerpvoorstel en optimaal rekening houden met de ideeën van de buurt en de Bruggelingen.


Hoe houdt Stad Brugge me op de hoogte van dit project?
Stad Brugge houdt je via de verschillende communicatiekanalen (zoals deze website, BiS (stadsmagazine), bewonersbrieven en perscommunicatie up-to-date over dit project.

(top)

Deel deze pagina