Nieuwe beurssite

Het college van burgemeester en schepenen gunde op 2 juli 2018 de opdracht aan team Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE.
Na ruim zeven maanden onderhandelen is de ‘Best And Final Offer’ van Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE aanvaard door het college van burgemeester en schepenen.

Stad Brugge wil dit najaar de aanvraag tot omgevingsvergunning indienen. In ideale omstandigheden start de bouw medio 2019. De bouwwerkzaamheden zullen vermoedelijk twee jaar duren.

De nieuwe beurssite wordt een volledig geïntegreerd stadsvernieuwingsproject in het hartje van West-Brugge. Het beurs- en congresgebouw zal oprecht en tijdloos zijn in zijn verschijningsvorm, beeldwaarde en materiaalgebruik. Het is een sober publiek gebouw die zich met zijn hoogte van 25 meter vanzelfsprekend boven de rest van zijn stadskwartier verheft.


Haal de boek of brochure in huis

 1. Haal het boek over nieuwe beurssite in huis. Dit collector’s item is te koop voor 5 euro in Mijn Brugge (Frank Van Ackerpromenade 1, 8000 Brugge) en In&Uit ('t Zand 34) zolang de voorraad strekt; 
 2. De brochure  download je hier of haal je gratis af in Mijn Brugge en In&Uit;

Veelgestelde vragen

Lees meer over dit project via de veelgestelde vragen:

 1. Wat gebeurde er met de voormalige beurshal?
 2. Wat komt in de plaats van de voormalige beurshal?
 3. Wat met het plein rond de nieuwe beurshal?
 4. Welke straten worden heraangelegd?
 5. Wie zetelt in de selectiecommissie?
 6. Welk team ontwerpt de nieuwe beurshal en –site?
 7. Wie zijn ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’?
 8. Hoe ziet ontwerp er uit?
  1. Architectuur
  2. Inplanting
  3. Bivalent gebouw
  4. Beurzen
  5. Congressen
  6. Verkeer en parkeren
  7. Bijkomende troeven
 9. Blijven er genoeg parkeerplaatsen voor bewoners?
 10. Hoeveel ondergrondse parkeerplaatsen komen erbij?
 11. Waar gaan organisatoren laden en lossen?
 12. Wanneer wordt de bouwvergunning ingediend?
 13. Wanneer starten de werkzaamheden?
 14. Wat met de evenementen die altijd plaatsvinden in de beurshal?
 15. Wat met de markt en een aantal attracties van de Meifoor die hun stek hebben op het beursplein tijdens de werkzaamheden?
 16. Zal het gebouw enkel voor beurzen en congressen gebruikt worden?
 17. Wat is de kostprijs van de nieuwe beurssite?
 18. Wanneer was er een inspraakmoment?
 19. Hoe houdt Stad Brugge me op de hoogte van dit project?

1. Wat gebeurde er met de voormalige beurshal?
De beurshal was bijna 50 jaar oud en vertoonde al jaren gebreken. Zo voldeed het gebouw niet meer aan de huidige comforteisen: het was niet of slecht geïsoleerd, het dak lekte en er waren nog andere tekortkomingen. Kortom, de zaal was gedateerd en afgeschreven en miste de uitstraling die een centrumstad als Brugge verdient.
Stad Brugge kreeg bovendien van de bevoegde diensten ongunstig advies om de beurshal in die staat nog te verhuren in 2017. De hoofdreden is dat de elektrische installatie sinds 1 januari 2017 niet meer voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. Het was niet zinvol om nog grote investeringen te doen in de toenmalige infrastructuur. De beurshal werd in juli 2017 gesloopt.


2. Wat komt in de plaats van de voormalige beurshal?
Op dezelfde locatie komt een eigentijds en nieuw gebouw waarbij Stad Brugge als bouwheer optreedt. Het doel is om met deze nieuwe infrastructuur een antwoord te bieden op de vele vragen vanuit de beurssector enerzijds en de meeting- en congressector anderzijds. De nieuwe congresinfrastructuur zal groepen van minimum 500 en maximum 600 personen kunnen ontvangen volgens het driestoelenprincipe (een deelnemer heeft een zitplaats in de plenaire ruimte, voor de lunch en in een break-outruimte).


3. Wat met het plein rond de nieuwe beurshal?
Dit project gaat over meer dan alleen maar een nieuw gebouw. Voor het stadsbestuur is dit een unieke kans om een stadsvernieuwingsproject te realiseren. Het is de ambitie om ook de omgeving van het Beursplein mee te vernieuwen en op te waarderen. Dit in afstemming met de andere lopende en geplande projecten in en rond West-Brugge zoals ’t Nieuwe Zand, het studentenhuis & het vrijzinnig huis.

Het is dus voor ons van belang dat de publieke ruimte rondom de nieuwbouw een meerwaarde biedt voor zowel bezoekers als bewoners. Stad Brugge gaf daarom de ontwerpers ook de opdracht om mee te denken over deze publieke ruimte op momenten dat er geen beurzen, evenementen of congressen plaatsvinden. 


4. Welke straten worden heraangelegd?
Het maximale projectgebied omvat de Hauwerstraat (aansluiting tot aan het nieuwe ’t Zand), Maagdenstraat, Sint-Maartensbilk en de Zwijnstraat (volledig). Het zal een aandachtspunt zijn voor de ontwerpers om de link naar de Smedenstraat te versterken. Daarom wordt ook de Kegelschoolstraat mee opgenomen in het projectgebied.


5. Wie zetelt in de selectiecommissie?
Deze commissie bestaat uit stemgerechtigde externe experten: bOb van Reeth – architect en voorzitter, Maarten Vandevoorde – architect en stedenbouwkundige, Ingrid Leye – voormalig diensthoofd van de DRO, sector UNESCO en van de dienst voor Monumentenzorg en Erfgoedzaken) en niet-stemgerechtigde externe begeleiders Stefan Devoldere en Wim Rasschaert.


6. Welk team ontwerpt de nieuwe beurshal en –site?
Het college van burgemeester en schepenen gunde de opdracht aan het team ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’.


7. Wie zijn ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’?

 • De ontwikkelaar is CFE. Deze groep is sinds 1980 een grote beursgenoteerde Belgische industriële firma met activiteiten in de bouwsector (via MBG), in de vastgoedontwikkeling (via PBI) en in de bagger- en waterbouwwerken (via DEME). De groep CF telt momenteel meer dan 7.000 medewerkers.
 • De aannemer binnen het bouwteam komt dus uit de ‘bouwpoot’ van CFE; MBG behoort namelijk al meerdere decennia tot een van de grootste bouwbedrijven in Vlaanderen.
 • Het architectenteam bestaat uit Eduardo Souta de Moura Arquitectos (Porto, Portugal) samen met META Architectuurbureau (Antwerpen, België).
 • Eduardo Elisio Machado Souto de Moura (Porto, 25 juli 1952) is een gerenommeerd Portugees architect. In 2011 ontving hij uit de handen van toenmalig president Obama met de Pritzkerprijs de meest prestigieuze architectenprijs ter wereld. In België realiseerde hij het crematorium ‘Uitzicht’ te Kortrijk (in samenwerking met Sum Project) en is wereldberoemd geworden voor zijn unieke voetbalstadion in Braga (Portugal).
 • META werd opgericht in 1991, wordt geleid door de vennoten Niklaas Deboutte en Eric Soors en telt 15 medewerkers. META won verschillende architectuurprijzen waaronder de Belgische Architectuuraward en de Belgian Building Award.

8. Hoe ziet ontwerp er uit?
Na een diepgaande en zorgvuldige afweging van de geselecteerde ontwerpen en vervolgens een intensieve onderhandelingsperiode om tot een zogenaamd ‘Best And Final Offer’ te komen, wees het college van burgemeester en schepenen de opdracht toe aan het team 'Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE'. Het voorliggende ontwerp is een weloverwogen, kwalitatief hoogstaand, evenwichtig, praktisch en duidelijk voorstel. Het is de vrucht van een intense samenwerking tussen twaalf verschillende bedrijven en disciplines. Elk vanuit de gedeelde ambitie om het meest optimale project te ontwerpen binnen de vooropgestelde krijtlijnen en randvoorwaarden:

 1. Architectuur
  Het was steeds de ambitie om van de herontwikkeling van de beurssite meer te maken dan de bouw van een beurs- en congresgebouw. Het project werd dan ook een volledig geïntegreerd stadvernieuwingsproject in het hartje van West-Brugge. Het nieuwe gebouw is beeldbepalend, maar maximaal ingepast in zijn omgeving.

  De beoordelingscommissie koos voor dit voorstel omdat het een oprecht en tijdloos ontwerpvoorstel is in verschijningsvorm, beeldwaarde en materiaalgebruik. Het ontwerp wenst de site en zijn omgeving niet grondig te wijzigen, maar wil zich vooral inpassen en een kwalitatieve meerwaarde bieden. Het gebouw heeft niet de ambitie om spectaculair te zijn. Daarentegen is het robuust en aanwezig, op een integere en tijdloze wijze.

  Er werd bewust gekozen voor een sober publiek gebouw waarbij de architectuur de functionaliteit van het gebouw ten volle ondersteunt. Het weerhouden concept biedt de grootst bruikbare netto-vloeroppervlakte voor de beurs- en congresactiviteiten van alle ingediende voorstellen.
  Het nieuwe gebouw staat ten dienste van buurt en wijk, bewoner en bezoeker, alsof het er altijd al gestaan heeft. Bovendien voldoet het ontwerpvoorstel aan de hoge eisen die gesteld werden op het vlak van duurzaamheid, toegankelijkheid, brandveiligheid, onderhouds- en gebruiksvriendelijkheid.

  De footprint van het gebouw blijft dezelfde als van het gebouw dat er voorheen stond, namelijk 5.250 m². De gevels van het gebouw worden volledig opgetrokken uit recuperatiebaksteen, wat een Brugse eigenheid met zich meebrengt. Het is een op-en-top publiek gebouw; in dat opzicht is het bijna vanzelfsprekend dat het zichzelf met een hoogte van 25 meter verheft boven de rest van zijn stadskwartier. Dankzij zijn zeer sobere en rigide verschijningsvorm gaat het op in de omliggende omgeving. Vanuit de cateringruimte op de bovenste verdieping kijk je uit boven de bebouwing van de Zwijnstraat en is het genieten van een prachtig zicht op het Brugse dakenlandschap. 2. Inplanting

  Ten opzichte van de vroegere situatie verschuift het nieuwe gebouw meer richting Maagdenstraat, maar het houdt voldoende afstand van de bewoning daar. Op deze manier ontstaat er vóór het nieuwe gebouw een mooi ontvangst- en ontmoetingsplein voor bezoekers en buurtbewoners. De volledige site wordt als het ware één grote publieke belevingsruimte. Vandaar ook de optie om de bevloering van beurshal en Beursplein zoveel als mogelijk in hetzelfde materiaal aan te leggen.

  Het hoogste gedeelte van het nieuwe gebouw situeert zich in het verlengde van de Kegelschoolstraat. Die straat wordt als het ware doorgetrokken onder een indrukwekkende kolomvrije overkraging aan de ingang van het nieuwe gebouw, waarmee dan ook een nieuwe aantrekkelijke verbinding met de Smedenstraat wordt gerealiseerd.

  De bomen maken al decennialang integraal deel uit van het typische karakter van de site. De potige mastodonten, met volle kruinen, omzomen het plein en zijn van de Zwijnstraat tot de Maagdenstraat niet weg te denken uit het straatbeeld. Binnen stedelijke weefsels zijn volwaardige groenstructuren vrij schaars. Vanuit die context werd gedurende het volledige ontwerpproces gestreefd naar een maximaal behoud van de vijftigjarige beuken.

 3. Bivalent gebouw
  De beurshal en de congresfaciliteiten kunnen zowel samen als volledig los van elkaar gebruikt worden. Het gebouw is dan ook ontworpen als één samenhorend geheel, maar met de specifieke kenmerken en randvoorwaarden van de twee verschillende functies indachtig.

  De beursfaciliteiten worden georganiseerd volgens een horizontaal schema. Bij het betreden van het gebouw kan men heel eenvoudig doorlopen tot in de beurszaal, opgebouwd als één grote heldere, hoge ruimte van 4.500 m². Dit levert evidente voordelen op naar circulatie van een grote capaciteit mensen, opbouw en afbraak van beurzen en tijdelijke installaties, maar ook naar evacuatie in geval van brand.

  Tegenovergesteld aan de beursruimte worden de congresfaciliteiten verticaal georganiseerd. Ook dit is een vanzelfsprekende conclusie volgend uit de diverse parameters van het project. Het programma is opgebouwd uit drie verschillende componenten die een gelijkwaardig statuut hebben en opgebouwd zijn volgens het driestoelenprincipe.

  Circulatie van bezoekers en personeel wordt strikt van elkaar gescheiden. Bezoekers kunnen gebruikmaken van trappen en vier ruime liften, terwijl het personeel trappen, een lift en een grote goederenlift kan gebruiken.

 4. Beurzen
  Zoals gevraagd in het programma van eisen leent de beurshal zich perfect voor allerhande beurzen, maar daarnaast is het even functioneel voor andere activiteiten en festiviteiten. De beurszaal wordt gekenmerkt door een sobere industriële afwerking. Het overspannend dak boven de beursoppervlakte van 4.500 m² wordt gesteund door slechts acht massieve ronde betonnen kolommen die zich bovendien aan de buitenkant van de ruimte bevinden. Op die manier wordt een heel bruikbare en quasi volledig obstakelvrije zaal gecreëerd. In het dak zorgt verticale beglazing voor binnenvallend zonlicht. Meteen valt ook de transparante sokkel met uitzicht op de omliggende straten op. Grote openingen maken het mogelijk om onmiddellijk uit het gebouw te stappen en ook om de buitenruimte te exploreren.

  Ook de technieken in de beurshal zijn optimaal flexibel. Onder de gepolierde betonnen vloer bevinden zich acht ondergrondse, secundaire verdeelborden die de elektrische stroom verdelen en alle noodzakelijke dataverbindingen die zorgvuldig ingewerkt zijn in de vloer. Via de dakconstructie wordt gezorgd voor veel daglicht om zo de attractiviteit van de zaal te verhogen.

  Belangrijk in die context is dat de beurszaal aan drie buitenzijden voorzien is van glazen schuifwanden, die ook opengezet kunnen worden. Dit biedt voor de stad mogelijks een opportuniteit om een overdekt (beurs)plein te creëren op de dagen dat er geen specifieke beurzen of evenementen gepland zijn. Zo kan aan de Bruggelingen een overdekt plein gegeven worden. 5. Congressen
  Het congresgedeelte is opgebouwd uit drie verschillende componenten die een gelijkwaardig statuut hebben en opgebouwd zijn volgens het vooropgestelde 'driestoelenprincipe'. In het gekozen ontwerp zijn alle gewenste voorzieningen aanwezig: een plenaire zaal (die onder meer uitgerust wordt met telescopische tribunes voor meer dan 500 personen), een ruime foyer, poster areas, tien vergaderzalen (break-outs) en het restaurant (cateringruimte).

  Het streven naar een optimale 'flow' binnen het congresgedeelte was heel belangrijk. Het stapelen van de drie congresonderdelen verkort de looplijnen aanzienlijk, maar brengt ook een optimalisatie naar evacuatie met zich mee.

  De foyer van het congresgebouw bevindt zich op niveau +1, samen met de plenaire zaal (dit auditorium beslaat zowel niveau +1 als niveau +2). Bij aankomst op niveau +1 valt meteen de langwerpige ruimte op, met een gevelbrede glaspartij die zicht geeft op het nieuwe Beursplein. Het auditorium biedt plaats aan meer dan 500 personen. Deze plenaire zaal zal zeer flexibel ingezet kunnen worden: enerzijds kan de zaal opgedeeld worden en anderzijds kan het, door het inschuiven van de telescopische tribunes, als een grote open ruimte gebruikt worden. Op niveau +3 bevinden zich diverse vergaderzalen rondom een aangename ontmoetingsruimte, die ook ingezet kan worden als poster area of verpozingsruimte. Alle break-outs hebben rechtstreeks daglicht. Op niveau +4 bevindt zich het restaurant (de cateringruimte met keuken). Het is één grote ruimte, met een doorlopende houten vloer en bakstenen muren.

  Hoewel beide functies (beurs en congres) onder één dak gehuisvest zijn en binnen een éénduidig volume gevat zijn, zijn de overdekte beurshal en het congresgebouw structureel perfect van elkaar gescheiden. Dat levert onmiskenbare voordelen op voor dubbel en gelijktijdig gebruik van beide gebouwdelen, met evidente voordelen op het vlak van akoestiek, verwarming, verluchting en organisatie. 6. Verkeer en parkeren
  Ook verkeerskundig werd het ontwerp ingepast in zijn omgeving.
  Zoals opgelegd in het bestek houdt het project rekening met de gewijzigde verkeerssituatie en principes die voortvloeiden uit de heraanleg van 't Zand en de Vrijdagmarkt. Om tot een logisch en veilig concept te komen, wordt eenrichtingsverkeer rondom de beurssite ingevoerd. Zo blijft alles vlot bereikbaar en kan ook het parkeren duidelijk georganiseerd worden. In het stuk van de Hauwerstraat tussen de Vrijdagmarkt en de Zwijnstraat wordt enkel plaatselijk gemotoriseerd verkeer toegelaten. Vrachtwagens die op de nieuwe beurssite moeten laden en lossen, zullen naar de site rijden via de Hauwerstraat. Dit kan enkel met voorafgaandelijke politionele toelating zodat alles georganiseerd en gestuurd kan verlopen. Vrachtwagens kunnen binnenrijden in de beurshal. In de Sint-Maartensbilk is ook een laad- en loszone voorzien voor kleinere vrachtwagens.

  Het is een duidelijk uitgangspunt dat de ondergrondse parkeergarage met een capaciteit voor 124 wagens niet bedoeld is als rotatieparking. Zoals van bij de start van de procedure vastgelegd, is die parking in hoofdzaak gereserveerd voor professioneel gebruik (standhouders, exploitanten, sprekers, organisatoren,...). Daarnaast wordt ook een nog vast te leggen aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor omwonenden die een ondergrondse standplaats wensen te huren. Ook bovengronds blijven er, na de heraanleg van de aangrenzende straten, voorbehouden parkeerplaatsen voor de buurtbewoners.

  Wie als bezoeker met de wagen komt, parkeert ofwel naast het station ofwel onder het nieuwe ’t Zand, waar trouwens een ander project lopende is om de bestaande centrumparking nog aanzienlijk uit te breiden. Het station en de centrumhalte van De Lijn bevinden zich allebei op wandelafstand van de nieuwe infrastructuur. Vanzelfsprekend zal maximaal ingezet worden op de promotie van het gebruik van deze duurzame vervoersmodi. Voor fietsers wordt onder het nieuwe voorplein een comfortabele ondergrondse fietsenstalling voor 250 fietsen voorzien.

 7. Bijkomende troeven
  Tot slot biedt het ontwerp deze bijkomende troeven:
  - Er wordt voorzien in een ruime kwalitatieve omgevingsaanleg van alle aangrenzende straten.
  - Er wordt een VLAREM “klasse III”-gebouw aangeboden dat voldoet aan alle wettelijke vereisten. Het gaat dus om zeer performante akoestische isolatie, wat zowel ten goede komt aan de buurtbewoners als aan de evenementorganisatoren.
  - Ook in de congresfaciliteiten is er maximale aandacht voor de akoestiek.
  - Er werd maximaal toegezien op de integrale toegankelijkheid van het gebouw en al zijn functies.
  - Vanzelfsprekend werden alle vereisten uit het bestek wat betreft duurzaamheid en energetische maatregelen meegenomen in het project zodat het nieuwe gebouw ook op dat vlak zijn voorbeeldfunctie ('Bijna Energie Neutraal' (BEN)-gebouw) kan vervullen.

9. Blijven er genoeg parkeerplaatsen voor bewoners?
Stad Brugge wil de parkeercapaciteit verhogen in functie van de activiteiten die in het nieuwe gebouw zullen plaatsvinden én voor de bewoners. Daarom krijgen de ontwerpers duidelijke richtlijnen mee in hun opdracht over het thema parkeren. We streven naar een maximale behoud van de huidige parkeerplaatsen voor de bewoners langs de openbare weg.


10. Hoeveel ondergrondse parkeerplaatsen komen erbij?

 • Er komt een parking van maximaal 1 niveau onder de grond van de nieuwe beurshal met parkeerplaatsen (124 plaatsen) en fietsenstallingen (250 stallingen). De extra parkeerfaciliteiten voor auto’s worden niet publiek toegankelijk, maar hebben een rechtstreekse en praktische koppeling met het nieuwe gebouw of haar directe omgeving. Stad Brugge wil de omwonenden de mogelijkheid geven om een standplaats in deze ondergrondse parking te huren;
 • Stad Brugge voert onderhandelingen met Interparking om de parking Centrum Zand uit te breiden met 650 plaatsen onder het Koning Albert I-park. De uitgebreide parking zal in de toekomst een capaciteit van meer dan 2.000 wagens hebben en bevindt zich 200 meter van de beurssite. Iets verder bevindt zich parking Station, ook met een capaciteit van 1.500 wagens. Voor bezoekers van beurzen, evenementen of congressen die met de wagen komen zijn er dus voldoende alternatieven in de onmiddellijke omgeving.

11. Waar gaan organisatoren laden en lossen?
Het laden en lossen bij opbouw en afbraak van beurzen en congressen moet bovengronds gebeuren op de meest geschikte plaats binnen de projectzone. Stad Brugge gaf de ontwerpers ook de opdracht om mee te denken over dit plein op momenten dat er geen beurzen of congressen plaatsvinden opdat die ruimte een meerwaarde zou betekenen voor zowel de bewoners als voor de bezoekers.


12. Wanneer wordt de bouwvergunning ingediend?
Stad Brugge dient de bouwvergunning begin 2019 in.


13. Wanneer starten de werkzaamheden?
De werken starten in ideale omstandigheden medio 2019.


14. Wat met de evenementen die altijd plaatsvinden in de beurshal?
De gebruikers van de huidige beurshal zijn onmiddellijk op de hoogte gebracht van de plannen. Stad Brugge ondersteunt de organisatoren maximaal in hun zoektocht naar alternatieven.


15. Wat met de markt en een aantal attracties van de Meifoor die hun stek hebben op het beursplein tijdens de werkzaamheden?
Met ingebruikname van het nieuwe ’t Zand zal het Beursplein niet langer gebruikt worden voor de markt en de Meifoor. De werken aan de beurssite zullen maar worden aangevangen eenmaal deze  aan ’t Zand zijn afgerond.


16. Zal het gebouw enkel voor beurzen en congressen gebruikt worden?
Het nieuwe gebouw zal gebruikt worden voor allerhande activiteiten waarbij de focus vooral op beurzen en congressen ligt.


17. Wat is de kostprijs van de nieuwe beurssite?
Het stadsbestuur is ambitieus in dit project en onderstreept(e) dit met het beschikbaar stellen van een bouwbudget (voor nieuwbouw + omgevingsaanleg) dat geplafonneerd is op 40 miljoen euro (alles inbegrepen).


18. Wanneer was er een inspraakmoment?
Er vond een inspiratiesessie van de Toekomst van Brugge plaats op zaterdag 23 april van 10 u. tot 15 u. in het CLB-gebouw. De opmerkingen en suggesties werden overgemaakt aan de kandidaat-ontwerpteams, zodat ze deze konden integreren in hun ontwerpvoorstel en optimaal rekening houden met de ideeën van de buurt en de Bruggelingen.


19. Hoe houdt Stad Brugge me op de hoogte van dit project?
Stad Brugge houdt je via de verschillende communicatiekanalen (zoals deze website), BiS (stadsmagazine), bewonersbrieven en perscommunicatie up-to-date over dit project.

(top)

Deel deze pagina