Beurssite

Nu het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) op zaterdag 18 december 2021 officieel werd ingehuldigd en voorgesteld aan de pers wordt deze website niet langer gevoed met informatie over dit project.

We verwijzen vanaf heden naar: www.bmccbruges.com waar alle informatie over de uitbating en de capaciteit van dit gebouw te vinden is.

Op deze webpagina staat nog een online formulier voor wie een evenement wenst te organiseren in het BMCC. Ook de video’s van belangrijke momenten in het bouwproces kun je hier nog bekijken.

Voor meer info kan men ook hier terecht: