Heraanleg aanpalende straten

 1. Impact heraangelegde beurssite op de onmiddellijke omgeving
 2. Indeling van de ruimte
 3. Vernieuwen van de aanpalende straten
 4. Materiaalkeuze
 5. Bewonersvergadering
 6. Een nieuw plein: een voorplein
 7. Bocht Zwijnstraat/Sint-Maartensbilk
 8. Openbare verlichting
 9. Zitbanken
 10. Toegankelijkheid

Impact heraangelegde beurssite op de onmiddellijke omgeving
De heraanleg biedt een kans voor de buurt en de wijk om de beurssite gezellig en levendig te maken, met verschillende activiteiten, soms buurtgebonden, af en toe voor de hele stad en in bepaalde gevallen ook voor ver daarbuiten.


Indeling van de ruimte

 • De volledige site wordt van gevel tot gevel zo vlak mogelijk ingericht als één toegankelijke buitenruimte (zoveel mogelijk gelijkvloers).
 • Zowel het voetpad, de straat als het plein worden vernieuwd.
 • Er komen brede voetpaden.
 • Rond het plein blijft er een verkeersluwe rijweg.
 • De rijweg wordt aan de kant van het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum afgebakend door een licht opstaande boord en aan de kant van de gevels zorgt de parkeerstrook voor de begrenzing van de rijweg, in functie van de toegankelijkheid wordt deze wel op de juiste plaatsen verlaagd.
 • Die opstaande boord zorgt ervoor dat de auto’s niet uitwijken langs de bomen.
 • Er komt een hogere opstaande boord nabij de hoek Zwijnstraat/Sint-Maartensbilk omdat de Zwijnstraat vrij hoog aansluit op het plein (om niveauverschil te overbruggen).
 • De doorgang voor hulpdiensten en aangelanden naar de Zwijnstraat blijft mogelijk.
 • De Hauwerstraat is doodlopend ter hoogte van de Vrijdagmarkt voor auto’s. Plaatselijke bediening blijft mogelijk. Enkel naar aanleiding van de opbouw en afbraak van activiteiten in het beurs- en congresgebouw wordt het doodlopend karakter tijdelijk opgeheven in functie van de noodzakelijke toeleveringen.

Vernieuwen van de aanpalende straten

  • Krijgen een grondige heraanleg:
   • Hauwerstraat
   • Zwijnstraat (gedeelte palend aan het plein)
   • Sint-Maartensbilk
   • Maagdenstraat (tussen Smedenstraat en Hauwerstraat)
 • Welke werkzaamheden: vernieuwen nutsleidingen, riolering en heraanleg van de straat.
 • Er komt een gescheiden riolering (hemel- en afvalwater).
 • Tijdens deze heraanleg worden de straten afgesloten voor het verkeer en zal er hinder zijn.
 • De woningen blijven altijd bereikbaar.
 • Garages kunnen tijdelijk niet bereikbaar zijn.
 • De heraanleg gebeurt in fasen.
 • Timing werkzaamheden:
  • Vernieuwen nutsleidingen: vanaf juni 2019 (fase 1).
  • Riolering en heraanleg: vanaf september 2020.
 • Route werfverkeer fase 1: Boeveriestraat – Maagdenstraat – werf – Hendrik Consciencelaan. Afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden, kan de route van het werfverkeer aangepast worden.

Materiaalkeuze

 • De binnenvloer van het beursdeel in gepolierd beton loopt door in de buitenruimte als uitgewassen beton waarbij de fijne zwarte en witte kiezels in het beton oplichten.
 • Voor de ruimte tussen het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum  en de gevels van de woningen worden de volgende materialen gebruikt:
  • Voor de rijweg: uitgewassen beton.
  • Voor de parkeerstroken: herbruik kasseien in Zweeds graniet van het huidige Beursplein
  • Voor de voetpaden: mozaïeken in Portugees graniet.
 • Doortrekken van het materialenpalet van ’t Zand in de Hauwerstraat tot aan de Zwijnstraat.

Bewonersvergadering
✓ Er vond een bijkomende bewonersvergadering gepland op dinsdag 2 april om 20.00 u. specifiek voor de bewoners/eigenaars van de straten waar een heraanleg voorzien is.
✓ Hiervoor ontvingen deze bewoners/eigenaars een uitnodiging.


Een nieuw plein: een voorplein

 • Doordat het nieuwe gebouw meer richting Maagdenstraat verschuift, ontstaat er vóór het nieuwe gebouw (zijde Zwijnstraat) een voorplein dat dienst kan doen als ontvangst- en ontmoetingsruimte voor bezoekers en als buurtplein voor de buurtbewoners.
 • Het nieuwe voorplein zijde Zwijnstraat meet 30m x 60m = 1.800m².
 • Het plein is een natuurlijke verderzetting van het stratenpatroon binnen het zuidelijke deel van het West-Bruggekwartier. Zowel de Zwijnstraat, de Kegelschoolstraat (die de Smedenstraat verbindt met het Beursplein en als het ware verder loopt onder de overkraging van het nieuwe gebouw) als de Hauwerstraat takken aan op het voorplein, waardoor het plein ook een logische as wordt binnen de buurt.

Bocht Zwijnstraat/Sint-Maartensbilk
De ruimte in deze bocht wordt ingericht als publieke plek met zitelementen en een nieuwe solitaire boom. Een bloeiende Magnolia kobus luidt er de lente in, wanneer de laat uitlopende beuken hun winterbeeld nog tonen.


Openbare verlichting

 • De beurssite wordt hoofdzakelijk verlicht met de klassieke Brugse lichtarmaturen aan de zijde van het voetpad, tegen de gevels.
 • De gelijkvloerse verdieping van het beursdeel krijgt een lijnverlichting langs de gevel.
 • De overkraging bij de toegang van het congresdeel krijgt extra uitnodigende verlichting.

Zitbanken

 • Onder de beuken komen, op regelmatige afstand, klassieke zitbanken met rugleuning. Geleiding personen met een visuele beperking
 • Zoals de voorzieningen op ’t Zand komen er gelijkaardige maatregelen op de beurssite: langs de rijbaan zorgen lichte niveauverschillen en vooral verschillen in materialen voor een goede leesbaarheid.

Toegankelijkheid
Zowel de aanleg van de beurssite, als de straten rondom en de toegang tot het gebouw worden volledig vlak en drempelloos uitgevoerd, met uitzondering van de minimale accentuering van de rijweg, die op de juiste plaatsen verlaagd wordt om het comfort van onder andere rolstoelgebruikers te verbeteren.

Contactinformatie