Mobiliteit en verkeer

 1. Uitgangspunt
 2. Verkeersverloop
 3. Fietsen
 4. Openbaar vervoer
 5. Zwaar verkeer

Uitgangspunt
Toepassen van het STOP-principe waarbij de prioriteit eerst gaat naar stappers, dan naar de trappers (fiets), vervolgens naar het openbaar vervoer en dan pas naar de personenwagens. Concreet betekent dit: veel ruimte voor de zachte weggebruiker en een vlotte bereikbaarheid van de site te voet of met de fiets.


Verkeersverloop

 • Eenrichtingsverkeer in tegenwijzerzin op de rijweg rond het plein.
 • De rijweg wordt aan de rand van het plein afgebakend door een licht opstaande boord met verlagingen in functie van de toegankelijkheid.
 • De licht opstaande boord houdt de auto’s op afstand van de bomen.
 • Aan de kant van de gevels zorgt de parkeerstrook voor de begrenzing van de rijweg samen met een licht verdiepte goot.
 • De Hauwerstraat is doodlopend ter hoogte van de Vrijdagmarkt voor auto’s. Plaatselijke bediening blijft mogelijk. Enkel naar aanleiding van de opbouw en afbraak van activiteiten in het beurs- en congresgebouw wordt het doodlopend karakter opgeheven in functie van de noodzakelijke toeleveringen.

Fietsen

 • Ondergrondse fietsenstalling voor 226 fietsen.
 • Toegang tot de ondergrondse fietsenstallingen gebeurt via twee trappen:
  • Via een fietsentrap, dat is een luie trap (met een lage hellingsgraad) met aan beide kanten een ingewerkte fietsgoot.
  • Via een trap enkel voor voetgangers met de bedoeling om de fiets op te halen of de ondergrondse fietsenparking te verlaten na het stallen van de fiets.
 • De fietstoegangen tot de ondergrondse parking worden extra verlicht.
 • Naast de toegang tot de ondergrondse fietsenstalling is er bovengronds ook ruimte voorzien voor enkele bakfietsen.
 • Er zijn voorzieningen om de batterijen van elektrische fietsen op te laden (gelijkaardige lockers als in de fietsenstalling onder ’t Zand).

Openbaar vervoer
De bushaltes zijn vanaf de site makkelijk en snel bereikbaar (busstation ’t Zand)


Zwaar verkeer

 • Grotere vrachtwagens, voor leveringen in het beurs- en congresgebouw bij opbouw en afbraak, krijgen toegang tot se beurssite via de Vrijdagmarkt en de Hauwerstraat (kant ’t Zand) mits het hebben van een speciale toelating van de politie.
 • Dit vrachtverkeer moet de N31 - Expresweg, Bevrijdingslaan, ventweg Hoefijzerlaan, Vrijdagmarkt naar Hauwerstraat volgen.
 • In het gebouw zelf is er een toegang voor grotere voertuigen (vrachtwagens die komen laden en lossen) in de achtergevel van de Beurshal, kant Maagdenstraat.
 • Bestel- en vrachtwagens kunnen een tijd blijven staan aan de inrit kant Maagdenstraat.

Contactinformatie