Bij de heraanleg van de beurssite wordt de projectzone volledig vernieuwd van gevel tot gevel:
zowel het voetpad, de straten als het plein. Het beeld van de nieuwe beurssite sluit aan bij dat van het nieuwe ’t Zand, de heraanleg van de Noordzandstraat en de groene vesten.


Een beukenplein

 • De beuken op het Beursplein worden maximaal behouden. Slechts vier bomen zullen verdwijnen. De beuken van het Beursplein definiëren immers het plein en zorgen voor een kader rond de pleinwanden.
 • De heraanleg stelt het behoud en de groeicondities van de beuken voorop: er wordt niet langer geparkeerd tussen de bomen, de oppervlakte van de boomkransen kan toenemen en de nutsleidingen/waterafvoeren worden uit de wortelzones geweerd.

Het plein in de stad
Gebruikscomfort
De beurssite is in eerste plaats een omgeving waar gewoond wordt. De groene randen, verbrede trottoirs en verkeersluwe straten zorgen voor kwaliteit. Een doordacht straatprofiel zorgt voorextra vrije  in de randen.

Beeldkwaliteit
De heraanleg van de beurssite zet de recente stadsvernieuwing langs ’t Zand door totbij de Brugse vesten. Er wordt gewerkt, bestraat en vormgegeven volgens de eigen look & feel van Brugge.

Traditie, vernieuwing en harmonie
De Brugse straten worden enerzijds gekenmerkt door de bakstenen gevels en anderzijds door de kasseien in de straten. Deze logica wordt gevolgd in de architectuur en het omgevingsontwerp:

 • Het beurs- en congresgebouw wordt ingebed in een brede kraag van kasseien. Op die manier is er aansluiting met de pleingevels en de omliggende straten.
 • Het beton en de kasseien krijgen een gelijkaardige kleur, toon en textuur. Het lichtgrijze beton wordt uitgewassen zodat de fijne kiezels in het beton oplichten. De kasseien in Portugees graniet sluiten hier perfect bij aan. Beide zorgen voor een overzichtelijk geheel.
 • Er komen gelijkaardige materiaalkeuzes voor in de directe omgeving van het Beursplein: de Noordzandstraat werd uitgevoerd in grijs Portugees

Beperkte hergebruik bestaande kasseien
De huidige partij kasseien in Zweeds graniet worden hergebruikt voor de parkeerplaatsen langs het plein.


Ruimte voor mobiliteit
Het volledige pleinontwerp wordt ontworpen als een integraal toegankelijke site:

 • Er wordt een éénrichtingsverkeercircuit ingevoerd voor een zachte, maar duidelijke verkeersgeleiding.
 • Langs de pleinzijde wordt een lichtverhoogde boord voorzien. Deze boord houdt gemotoriseerd verkeer op afstand van de bomen. Deze bedraagt doorgaans 8 cm langs het beursdeel en 2 cm langs het congresdeel, in functie van de toegankelijkheid wordt deze wel op de juiste plaatsen verlaagd
 • Aan de woonzijde zorgt een platte goot voor oriëntatie en begrenzing.
 • Toegangen van het gebouw, de ondergrondse fietsenstalling en de in- en uitrit van de ondergrondse parking vormen een logisch geheel. De parkeerplaatsen worden duidelijk weergegeven en afgebakend.
 • Parkeerplaatsen voor personen met een beperking worden langs de Hauwerstraat voorzien, vlakbij de hoofdtoegang van het gebouw.
 • In de Hauwerstraat en in de Zwijnstraat, wordt een ‘kiss-and-ride’ / laad- en loszone voorzien.
 • De doorgang voor hulpdiensten en leveringen naar de Zwijnstraat blijft verzekerd.
 • De kop van de Hauwerstraat blijft verkeersvrij. Alleen hulpdiensten en grote vrachtwagens voor het beurs- en congresgebouw worden doorgang verleend. Zo wordt de Hauwerstraat verder bestendigd als fiets- en voetgangersverbinding.
 • Er wordt langs de Sint-Maartensbilk een stationeerzone van 20 meter bij 8 meter voor leveringen voorzien.

Contactinformatie