Betonnering rijwegen op 7 en 8 oktober

6
okt
2021

Op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober 2021 vindt een betonstort plaats op het voorplein van het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum, op de rijweg in de Zwijnstraat, vanaf Sint-Maartensbilk tot aan de inrit parking hotel, en op de rijweg in Sint-Maartensbilk, tussen Kegelschoolstraat en Zwijnstraat.

Het nieuwe beton moet daarna ingezaagd worden, een noodzakelijke ingreep om de kwaliteit van het beton te garanderen (tegen het uitzetten of krimpen).

Het inzagen van het beton is voorzien op zaterdag 9 oktober 2021 vanaf 8 uur ’s morgens. Deze klus neemt een halve werkdag in beslag.

Het inzagen van het beton brengt enige geluidshinder met zich mee. Dit moet gebeuren onmiddellijk aansluitend op het storten van het beton waardoor dit niet kan uitgesteld worden tot de daaropvolgende maandag.

Laatste fase rioleringswerken in de omgeving van het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum start op 11 oktober 2021

De aanleg van een nieuwe riolering in de Hauwerstraat, tussen de Zwijnstraat en de Vrijdagmarkt, inclusief de aansluiting van deze riool op deze van de Vrijdagmarkt staat op het programma. Dit is de laatste fase van de rioleringswerken van alle straten rondom het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum.

Deze laatste rioleringswerken zijn, behoudens onvoorziene weersomstandigheden, ingepland vanaf 11 oktober tot en met 22 oktober 2021. De aannemer start vanaf de Zwijnstraat en werkt verder in de richting van de Vrijdagmarkt.

Waar de aannemer werkt is de straat onderbroken. Er geldt er ook parkeerverbod. Deze zone blijft aansluitend afgesloten voor de funderingswerken en heraanleg. De ophaalwagen van het huisvuil kan deze zone niet bereiken. De betrokken bewoners plaatsen hun huisvuil op de dichtstbijgelegen straathoek waar de ophaling wel mogelijk is.

Een blik op de nog uit te voeren wegwerkzaamheden

  • in de tweede helft van oktober werkt de aannemer de voetpaden en parkeerstroken af
  • eind november: einde wegwerkzaamheden