Bouw van het BMCC nadert zijn einde

24
nov
2021
In november 2015 besliste het college van burgemeester en schepenen om een beurs- en congrescentrum te realiseren op de locatie waar toen nog de beurshal stond. Vandaag - bijna op de kop af zes jaar later – wordt de deels heraangelegde Beurssite voorgesteld.

Veel interesse van organisatoren

De werkzaamheden aan het BMCC zelf bevinden zich in een laatste rechte lijn. Over een tweetal maanden openen de deuren van het gebouw. “Het einde gloort aan de horizon. De vooropgestelde timing werd strikt gevolgd. Het is voor de omwonenden de laatste twee jaar niet eenvoudig geweest. We willen hen uitdrukkelijk bedanken voor hun begrip en geduld. Maar nu is niet enkel hun straat en zelfs volledige wijk vernieuwd, maar is die via ’t Zand opnieuw verbonden met het ‘ei’ van Brugge”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Ik ben ook blij om alvast te kunnen meegeven dat de interesse in het BMCC zeer groot is. De aanvragen komen al maanden vlot binnen. Nu de bouwfase wordt afgerond worden bedrijven en organisatoren nog meer getriggerd om aanvragen te doen en zien ze de talloze mogelijkheden om in het BMCC zaken te organiseren.

Veel nieuwe organisaties contacteren het BMCC voor allerlei events, gaande van meerdaagse beurzen en congressen tot kleinere vergaderingenreceptiesfeesten en publieksevents. Er lopen ook verschillende samenwerkingen met stakeholders zoals Voka, KU Leuven en MBZ waaruit ook events zullen voortvloeien. Er staan al heel wat mooie bevestigingen in de boeken waarover wij en/of de organisatoren zelf later graag meer communiceren.”

Omgevingsaanleg

Al van in het begin was duidelijk dat het hier over veel meer ging dan enkel de bouw van een nieuwe infrastructuur. “Na de heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt was het een uitgelezen kans om ook dit stuk van West-Brugge op te waarderen. Dit prachtige - nog steeds in opbouw zijnde - gebouw, verdient nu eenmaal ingebed te zijn in een vernieuwd stratenweefsel.

Het is altijd de bedoeling geweest om het BMCC op te laten gaan in zijn omgeving, in harmonie met de bomen en de omliggende gebouwen. Dat de onmiddellijke buren en handelszaken daar mee van profiteren lijkt ons niet enkel evident, maar is vooral iets wat dit stadsbestuur bij elk project en waar mogelijk, wil meenemen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

De volledige wegbedekking van rijweg, tot parkeerstrook tot voetpad wordt vernieuwd. Aan de kant van de Zwijnstraat wordt een volledig nieuw plein gecreëerd, een toekomstige ontmoetingsplek voor de onmiddellijke buren, de Bruggelingen en de bezoekers van Brugge.

De garages in de Zwijnstraat zullen opnieuw bereikbaar zijn vanaf 13 december 2021.

Behoud van waardevolle bomen

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Tijdens het bouwproces werd veel aandacht besteed aan het behoud van de waardevolle beuken. Zij zorgen voor een groene omkadering en de longen voor de buurt. We zijn dan ook bijzonder blij om vast te stellen dat de bomen deze toch wel ingrijpende werkzaamheden bijzonder goed doorstaan hebben en dat de vele inspanningen die gedaan werden om deze waardevolle bomen te beschermen, geloond hebben.
We geven de bomen naar de toekomst toe trouwens nog meer ruimte om letterlijk en figuurlijk te groeien, want de auto’s kunnen niet langer tegen de stammen parkeren en