Openstelling rijweg gedeelte Maagdenstraat en Sint-Maartensbilk

28
jun
2021

Dat is beslist goed nieuws maar toch blijven er nog een aantal belangrijke maatregelen van kracht om de veiligheid van de verdere uitvoering van de wegwerkzaamheden in deze omgeving te verzekeren.

Goed om te weten

 • de rijrichting van de Maagdenstraat wordt inrijdend vanaf de Smedenstraat en wegrijdend via Sint-Maartensbilk richting Hendrik Consciencelaan;
 • in de Maagdenstraat, tussen Sint-Maartensbilk en de Hauwerstraat, en in Sint-Maartensbilk, tussen de Maagdenstraat en het CLB, is er tweerichtingsverkeer toegelaten in functie van de bereikbaarheid van de garages;
 • parkeren op de parkeerstroken is toegelaten in de Maagdenstraat, tussen de Smedenstraat en Sint-Maartensbilk, en in Sint-Maartensbilk, tussen de Maagdenstraat en de Hendrik Consciencelaan;
 • parkeren op de parkeerstroken in de Maagdenstraat, tussen Sint-Maartensbilk en de Hauwerstraat, en in Sint-Maartensbilk, tussen de Maagdenstraat en het CLB, is niet toegelaten tijdens de werkuren (van maandag tot en met vrijdag) omdat de aannemer nog volop bezig is met werkzaamheden aan de overkant van de straat. De aannemer wil schadegevallen vermijden.

Ophaling huisvuil

Er geldt vanaf 25 juni a.s. ook een nieuwe regeling voor de ophaling van het huisvuil voor de bewoners van de ondervermelde straten:

 • het huisvuil van de bewoners van de Maagdenstraat, tussen de Smedenstraat en Sint-Maartensbilk, wordt huis aan huis opgehaald;
 • het huisvuil van de bewoners van Sint-Maartensbilk, tussen de Maagdenstraat en de Hendrik Consciencelaan, wordt huis aan huis opgehaald;
 • de ophaalwagen rijdt de Maagdenstraat in vanaf de Smedenstraat en rijdt dan rechtsweg in Sint-Maartensbilk naar de Hendrik Consciencelaan;
 • de bewoners van de Maagdenstraat, tussen Sint-Maartensbilk en de Hauwerstraat, en de bewoners van Sint-Maartensbilk, tussen de Maagdenstraat en het CLB, plaatsen hun huisvuil in Sint-Maartenbilk ter hoogte van huisnummer 14, rechts naast de parkeerautomaat. De zone zal afgebakend worden met een nadarhekken en met een bord ‘ophaalpunt huisvuil’.

OPROEP:

 • zet uw huisvuil buiten op de dag van de ophaling, niet eerder
 • help minder mobiele buren het huisvuil buiten te zetten
 • zet uw huisvuil bij de infoborden ‘ophaalpunt huisvuil’

Start rioleringswerken Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat, vanaf 28 juni

Vanaf maandag 28 juni a.s. werkt de aannemer in de zone Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat (kruispunt met het smalle gedeelte van de Zwijnstraat/Sint-Maartensbilk niet inbegrepen). Hij brengt in die zone nieuwe riolen aan.

Timing werkzaamheden

 • vanaf 28 juni tot en met 16 juli: vernieuwen riolering Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat en aanleg fundering op de rijweg;
 • vanaf 17 juli tot en met 8 augustus: bouwverlof;
 • werkzaamheden na 8 augustus: meer informatie hierover volgt in juli a.s.

Verkeersverloop vanaf 28 juni tot en met 16 juli

 • Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat, is volledig voor het verkeer onderbroken;
 • de Kegelschoolstraat wordt doodlopend op Sint-Maartensbilk;
 • in de Kegelschoolstraat geldt tweerichtingsverkeer;
 • de garages gelegen in Sint-Maartensbilk, in de werfzone, zijn niet bereikbaar;
 • de garages gelegen in de Zwijnstraat (smal gedeelte), tussen Sint-Maartensbilk en Zwijnstraat, blijven bereikbaar maar tijdens de werkuren bestaat de kans dat er een werfvoertuig de toegang tot het smal gedeelte van de Zwijnstraat verspert. De aannemer doet het nodige om deze versperring zo kort mogelijk te houden;
 • de garages in de Zwijnstraat, gelegen recht tegenover de werfketen van het BMCC, blijven bereikbaar via de Boeveriestraat, Vrijdagmarkt en Hauwerstraat (niet via de Kegelschoolstraat)

Ophaling huisvuil in deze zone vanaf 28 juni tot en met 16 juli

 • de bewoners van Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat, bieden hun huisvuil aan op het ophaalpunt in Sint-Maartensbilk ter hoogte van nummer 14;
 • de bewoners van de Kegelschoolstraat plaatsen hun huisvuil in de Smedenstraat (let wel: pas buiten zetten vanaf 18u omwille van avondophaling);
 • de bewoners van het smalle gedeelte van de Zwijnstraat plaatsen hun huisvuil in het bredere gedeelte van de Zwijnstraat.

Verkeersverloop vanaf 17 juli tot en met 8 augustus

 • Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat, wordt opengesteld voor het plaatselijk verkeer omdat tegen dan de fundering op de rijweg ligt;
 • de Kegelschoolstraat gaat opnieuw open voor het verkeer en er geldt tweerichtingsverkeer;
 • de garages in de Zwijnstraat, recht tegenover de werfkeet van het BMCC, zijn opnieuw bereikbaar via de Kegelschoolstraat.

Ophaling huisvuil in deze zone vanaf 17 juli tot en met 8 augustus

 • de bewoners van Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat, bieden hun huisvuil aan op het ophaalpunt in Sint-Maartensbilk ter hoogte van nummer 14;
 • het huisvuil van de bewoners van de Kegelschoolstraat wordt huis aan huis opgehaald;
 • de bewoners van het smalle gedeelte van de Zwijnstraat plaatsen hun huisvuil in het bredere gedeelte van de Zwijnstraat.

Verkeersverloop en ophaling huisvuil na 8 augustus

 • meer informatie volgt in juli a.s.

Garages Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat

Door de werkzaamheden zijn de garages in de werfzone tijdelijk niet bereikbaar.

Hierdoor kan u niet parkeren in uw straat en is uw garage, gelegen in de werfzone, niet bereikbaar.

Om hieraan te verhelpen, bieden wij u voor de duur van de werkzaamheden een alternatief aan.

Alternatieve parkeerplaats

We kunnen u een parkeerplaats aanbieden in de ondergrondse parking ’t Zand aan een gunsttarief van 40 euro per maand (in plaats van de gebruikelijke 66 euro per maand). Per wooneenheid is één abonnement voorzien.

Wie komt hiervoor in aanmerking:

 • de gedomicilieerde bewoners van de onderbroken straatdelen;
 • de gebruikers van de daar gelegen garages/standplaatsen/garageboxen.

Abonnement aanvragen

Om uw abonnement aan te vragen, wendt u zich tot Interparking (Hoefijzerlaan 12, 8000 Brugge – 050 33 90 30 - cov@interparking.com). Interparking beschikt over een lijst van de bewoners die aanspraak kunnen maken op dit abonnement en zal u vragen uw identiteitskaart voor te leggen als bewijs van uw domiciliëring. Aan de gebruikers van de aldaar gelegen garages, maar die er niet gedomicilieerd zijn, wordt een bewijs van gebruik/huur/aankoop van de garage gevraagd.

Tijdelijke parkeervergunning

Naast deze mogelijkheid blijft de gebruikelijke regeling met de gratis tijdelijke parkeervergunning (aan te vragen bij de Parkeerwinkel) uiteraard ook van toepassing. Men kan als bewoner of gebruiker van een ondergrondse parking of een garage, gelegen in de werfzone, gratis een tijdelijke parkeervergunning aanvragen in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, t 050 44 80 00). Met deze parkeervergunning kan men gratis bovengronds parkeren, behalve in de hoofdwinkelstraten zoals bijvoorbeeld de Smedenstraat. Deze tijdelijke parkeervergunning is geldig voor de duur van de werkzaamheden.

Let wel: de Parkeerwinkel hanteert als gevolg van de coronamaatregelen een aangepaste dienstverlening. Om een vergunning aan te vragen, maakt u een afspraak via brugge@parkeren.be of op het nummer 050 47 55 21.

Op brugge.be/huis-van-de-bruggeling-parkeerwinkel vindt u ook meer informatie en kunt u uw digitale parkeervergunning online aanvragen.

Voor meer info: www.brugge.be/parkeren-bewoners

Meer info

Voor meer info over deze parkeeroplossing kunt u terecht bij de stedelijke mobiliteitsdienst in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge - t 050 44 80 00.
Telefonische permanentie in het Huis van de Bruggeling – t 050 44 80 00 (maandag – vrijdag van 8.30 – 17 uur).

Betonnering rijweg Hauwerstraat, vanaf Hendrik Consciencelaan tot aan Student Village, vanaf 28 juni

Na de rioleringswerken krijgt deze rijweg een betonlaag. De betonstort in voormeld gedeelte is voorzien vanaf 28 juni a.s. Ook het kruispunt met de Maagdenstraat wordt gebetonneerd. De kruispunten van de Hauwerstraat met de Hendrik Consciencelaan en de Zwijnstraat zijn niet inbegrepen.

Na het aanbrengen van de betonlaag op de rijweg moet deze betonlaag uitharden.

Ook de volgende zones krijgen een betonlaag:

 • de zone kant bomen in de Maagdenstraat (kant BMCC)
 • de zone kant bomen in Sint-Maartensbilk (kant BMCC)

Afbraak torenkraan op 13 en 14 juli: Zwijnstraat volledig onderbroken en garages NIET bereikbaar

Op de bouwwerf van het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum heeft de aannemer de torenkraan niet meer nodig. Deze wordt, behoudens onvoorziene omstandigheden, ontmanteld op 13 en 14 juli a.s. vanaf 7u.

 Verkeer

 • de Zwijnstraat is op de voormelde data volledig voor het verkeer onderbroken;
 • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang maar vermijden best deze zone;
 • de garages gelegen in de Zwijnstraat recht tegenover de werfketen van het BMCC zijn niet bereikbaar;
 • de garages gelegen in het smalle gedeelte van de Zwijnstraat, tussen Smedenstraat en Sint-Maartensbilk, zijn ook niet bereikbaar.

Nog meer werfnieuws

In juli a.s. ontvangt u nieuwe info over de planning en timing van alle werkzaamheden in de omgeving van het BMCC.

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Neem contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

Vragen over beurssite en Nieuwsbrief beurssite

Stel uw vragen via het contactformulier op: www.brugge.be/contactbeurssite

Schrijf u online in voor de nieuwsbrief over de beurssite via brugge/inschrijven-nieuwsbrief-beurssite

De exploitatie van het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum volgt u via volgende kanalen:

•     Facebook: https://www.facebook.com/bmccbruges

De eerste events in het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum kunnen plaatsvinden vanaf januari 2022. Organisatoren kunnen intussen al aanvragen indienen om evenementen te organiseren in het BMCC: ga naar www.brugge.be/beurssite en klik door naar ‘ik wil iets organiseren’ of contacteer sarah.cornand@brugge.be of 050 44 46 68.