Bruggeling ziet bezoekers nog altijd graag komen

3
feb
2022

De inwoners van Brugge zijn het toerisme in hun stad nog steeds erg genegen. Ondanks de vaststelling dat iets meer dan de helft een jaar met minder toeristen aangenaam vond, vindt 2/3 dat de voordelen van toerisme nog steeds sterker doorwegen dan de nadelen en wil bijna 8 op 10 dat Brugge een toeristische topbestemming blijft. 71 procent steunt het toerisme in de stad.

Dat blijkt uit het nieuw bewonersonderzoek dat de vijf toeristische diensten van de kunststeden en Toerisme Vlaanderen voor de derde keer in zes jaar tijd lieten uitvoeren. In Brugge namen 1.235 inwoners tussen juni en oktober 2021 deel aan het onderzoek. De antwoorden zijn representatief naar geslacht, leeftijd, opleiding, deelgemeente/wijk.

De steun voor toerisme ligt in Brugge hoger dan het kunststeden gemiddelde (69 procent) maar gaat er ten opzichte van de vorige bevraging licht op achteruit. De daling doet zich voor in alle kunststeden maar blijft in Brugge beperkt (-5 procentpunt). 
In het onderzoek komt duidelijk naar voor dat er omwille van Corona een algemeen negatiever gevoel leeft ten aanzien van toerisme dan voorheen. Bovendien blijkt de steun voor toerisme mee bepaald te worden door het eigen reisgedrag. Wie veel reist, staat positiever tegenover het toerisme dan wie minder reist. In deze bevraging bleek het aantal respondenten dat de afgelopen periode heeft gereisd of kunnen reizen, niet verrassend, lager dan in de vorige bevraging.

Leefbaarheid

De afgelopen 2 jaar waren er een pak minder bezoekers in de stad. Gemiddeld de helft van de bijna 8 miljoen bezoekers die Brugge in 2019 ontving. Dat heeft de kijk van de Bruggeling op vlak van leefbaarheid en draagkracht niet fundamenteel veranderd.
De Bruggeling ondervindt meer overlast uit toerisme dan inwoners uit de andere kunststeden en schat de mogelijke nadelige impact van het toerisme op de leefbaarheid van de stad ook hoger in. Desondanks wordt die nadelige impact ten opzichte van de vorige bevraging duidelijk minder (aan)gevoeld. Zo vindt een veel kleiner aantal zich in zijn/haar comfort beperkt (-10 procentpunt), wordt de stad als minder overvol ervaren (-8 procentpunt) en is de groep die vindt dat toeristen de leefbaarheid aantasten beduidend geslonken (-12 procentpunt).

De overgrote meerderheid voelt zich nog steeds thuis in de stad en de intentie om de stad te verlaten is in Brugge het laagst van alle kunststeden. 

Draagvlak

In 2019 pakte Brugge uit met een nieuwe toerismestrategie die internationaal ook vaker weerklank krijgt. Met haar “klavertje vier voor toerisme” maakte de stad beleidsmatig de omslag van ‘meer’ naar ‘beter’ toerisme. Inwoners van Brugge (68 procent) zijn beduidend beter op de hoogte van het toerismebeleid dan in de andere kunststeden (56 procent). Brugge haalt ook de hoogste scores op de stelling of de positieve en negatieve gevolgen van toerisme beleidsmatig voldoende aandacht krijgen.

Bruggeling voelen zich dus sterker betrokken bij het toerismebeleid en hebben ook een meer uitgesproken mening over welk soort toerisme ze wel en niet willen en hoe dat moet worden georganiseerd. Ten opzichte van de vorige bevraging houdt de spreidingsgedachte stand, hoewel het accent wordt verlegd van ruimtelijke spreiding (in of buiten de toeristische kernzone) naar spreiding in tijd.
Zo wil 61 procent meer spreiding over het jaar en 50 procent wil meer spreiding over de dag. Daarnaast verwacht de Bruggeling dat er beter wordt gecommuniceerd naar bezoekers over hoe zich te gedragen (53 procent). Een groot deel kan zich vinden in de stelling dat meer belastende vormen van toerisme ook meer worden belast (44 procent). Maar bovenal wordt meegegeven om selectiever te zijn in het type bezoeker dat wordt aangetrokken. Bezoekers die de tijd nemen om de stad te ontdekken (65 procent) en/of een hoge economische toegevoegde waarde genereren (56 procent) genieten de voorkeur.

In deze logica ziet de Bruggeling ruimte voor groei van het verblijfstoerisme (48 procent), het aantrekken van individuele bezoekers (44 procent) en groei in het zakelijke segment (41 procent) enerzijds en minder groepstoeristen (40 procent) en cruisetoeristen (57 procent) anderzijds.

De resultaten worden individueel teruggekoppeld naar wie aan het onderzoek deelnam.

De volledige presentatie met de resultaten van het onderzoek kan je hier raadplegen en hieronder alvast een beknopte samenvatting van de cijfers waar in de tekst hierboven naartoe wordt verwezen.

Beknopte samenvatting van de cijfers