Bewonersvergadering wijkmobiliteitsplan Sint-Andries (omgeving Zandstraat): concrete beslissingen en acties

11
jun
2019

Op maandag 11 maart nodigde het stadsbestuur de bewoners van Sint-Andries (omgeving Zandstraat) uit op een infovergadering waar een nieuw wijkmobiliteitsplan voorgelegd werd.

Burgemeester Dirk De fauw: “We gaan constant in dialoog met onze bevolking om te weten en te meten wat hun noden, behoeften of vragen zijn wat betreft ons beleid. Specifiek organiseerden we een infovergadering voor bewoners in de omgeving van de Zandstraat (Sint-Andries) met mobiliteit als hoofdthema.
Op deze vergadering formuleerden de bewoners heel wat opmerkingen op het voorgestelde wijkmobiliteitsplan. We hebben al deze reacties verzameld en bekeken hoe we het wijkmobiliteitsplan in die zin konden aanpassen en dus verbeteren voor hen.”

Het College van burgemeester en schepenen nam in zitting van 20 mei 2019 volgende beslissingen:

 • Er wordt zone 30 ingevoerd in de volledige wijk zoals afgebakend in het voorstel.
 • In de Zandstraat is van de Gistelse Steenweg tot Van Leeg tot Zand enkel nog beperkt eenrichtingsverkeer toegelaten, met toegelaten rijrichting naar N31 (fietsverkeer is wel toegelaten in beide richtingen).
 • De Zandstraat krijgt het statuut van fietsstraat vanaf de Gistelse Steenweg tot aan het VTI.
 • In van Leeg tot Zand en de Noordveldstraat wordt geen beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd.
 • In de Lange Muntstraat wordt ook geen beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Om fout parkeren tegen te gaan en om de oversteekbaarheid te verbeteren, worden wel uitstulpende voetpaden voorzien aan het kruispunt met de Gistelse Steenweg.
 • Openbaar domein zal een ontwerp maken voor de publieke ruimte bij de school “Het Noordveld” en het ontwerp dan voorstellen aan de bewoners.
 • In de Legeweg wordt ter hoogte van de bestaande zebrapaden een uitstulpend voetpad voorzien. Ter hoogte van het park “Les Acacias” wordt een bijkomend zebrapad aangebracht.
 • In de Hogeweg wordt een snelheidsprocedure opgestart door de politie. Als blijkt dat de snelheid (30 km/u) niet wordt gerespecteerd, zal een snelheidsremmende maatregel worden gerealiseerd ter hoogte van het park ‘Les Acacias’.
 • Het gebruik van ‘Les Acacias’ als fietsdoorsteek zal worden aangemoedigd d.m.v. verkeersborden.
 • In de Witte-Beerstraat wordt in de tegenrichting van de toegelaten rijrichting voor gemotoriseerd verkeer een fietssuggestiestrook aangebracht.
 • Het kruispunt Pauwstraat – Legeweg zal ingesnoerd worden door uitstulpende voetpaden in de Pauwstraat.
 • Aan de schoolpoort van Sint-Lodewijkscollege in de Zandstraat zullen uitstulpende voetpaden worden voorzien, afgeboord met anti-parkeerpaaltjes.

De werkzaamheden zijn gepland in het najaar van 2019.

De volledige evaluatie van de vergadering en de rondvraag, en de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan men nalezen op www.brugge.be/wijkmobiliteitzandstraat.