Gezocht: vliegende insecten

In minder dan dertig jaar tijd is driekwart van de vliegende insecten uit onze natuurgebieden verdwenen. Zowel zeldzame als algemene soorten krijgen klappen. 

Voordelen insecten

Insecten die directe nuttig zijn:

 • Bestuiven onze gewassen
 • Ruimen plaagdieren op
 • Breken afval af

Andere insecten zijn indirect nuttig. Ze vormen een schakel in de ketting voor afhankelijke organismen vb. 60 procent van de vogels zijn afhankelijk van deze insecten als voedselbron.

Bijen als graadmeter van de natuur

Het aantal bijen en wilde bestuivers zijn een goede graadmeter om te zien hoe het gaat met de natuur. Helaas gaat het aantal de laatste jaren sterk achteruit. Dit komt door:

 • De sterke afname van bloeiende wilde planten.
 • Het overmatig gebruik van chemische middelen bij zowel particulieren, de industrie als de landbouw laten opmerkelijke sporen na.
 • De opmars van de Aziatische varroamijt. De mijt legt eitjes op de larven van de honingbij. Dit verzwakt de honingbij en maakt hen vatbaarder voor virussen.

Bijen en andere wilde bestuivers hebben een economische waarde van 230 tot 570 miljard euro per jaar (Bron: Biesmeijer K. in Venhuizen G. 2019 National Geographic 10.)

Het bijenplan van Stad Brugge

Doelstellingen van het bijenplan
 • Hotspots voor wilde bestuivers op het grondgebied van Brugge in kaart brengen.
 • Verbeteren van het beheer van stadstuinen, stadsparken en stedelijke begraafplaatsen in functie van de bijen.
 • Algemene richtlijnen rond het beheer van het cultuurgroen in Brugge in functie van de bijen opstellen.
 • Sensibiliseren van beheerders van niet stedelijke tuinen, parken, domeinen...

Sensibilisering van de BruggelingIn minder dan dertig jaar tijd is driekwart van de vliegende insecten uit onze natuurgebieden verdwenen. Zowel zeldzame als algemene soorten krijgen klappen. 

Zijn die insecten dan nuttig?

Sommige insecten leveren directe voordelen of zijn direct nuttig. Denk maar aan de insecten die:

 • onze gewassen bestuiven
 • plaagdieren opruimen
 • afval afbreken.

Allemaal diensten die we niet willen missen.

Andere insecten zijn indirect nuttig doordat ze een schakel zijn in een ketting van onderling afhankelijke organismen, waarvan er voor ons nuttige bij zitten. Zo is bijvoorbeeld naar schatting minstens zestig procent van de vogels minstens gedeeltelijk afhankelijk van insecten als voedselbron.

Economische waarde bijen

Bijen zijn een goede graadmeter om te zien hoe het gaat met de natuur.  Bijen en andere wilde bestuivers hebben een economische waarde van 230 tot 570 miljard euro per jaar (Bron: Biesmeijer K. in Venhuizen G. 2019 National Geographic 10.) Maar ook de bijen en hun collega bestuivers gaan de laatste jaren sterk achteruit. De belangrijkste oorzaken zijn:

 • De sterke afname van bloeiende wilde planten.
 • Het overmatig gebruik van chemische middelen bij zowel particulieren, de industrie als de landbouw laten opmerkelijke sporen na. Deze cocktails zorgen er voor dat de reeds door voedseltekort verzwakte bijen sterven.
 • De Aziatische varroamijt  legt haar eitjes op de larven van de honingbij. Dit verzwakt de honingbij en door de kwetsuren zijn de bijen ook vatbaarder voor virussen.

 

Stad Brugge wil de bijen helpen

Dit wil ze doen door haar eigen terreinbeheer en door haar partners en haar bewoners te activeren.

Om dit zo goed mogelijk te doen, maakt de Stad een bijenplan op.

Doelstellingen van het bijenplan

 • Hotspots voor wilde bestuivers op het grondgebied van Brugge in kaart brengen.
 • Verbeteren van het beheer van stadstuinen, stadsparken en stedelijke begraafplaatsen in functie van de bijen;
 • Sensibiliseren van beheerders van niet stedelijke tuinen, parken, domeinen...
 • Algemene richtlijnen geven om de inrichting en het beheer van het cultuurgroen in Brugge te verbeteren in functie van de bijen;
 • Aan de Bruggeling duidelijk maken hoe ze zelf de bijen kunnen helpen.