Bijkomende investeringstoelage van Stad Brugge aan VZW Cactus Muziekcentrum voor Cactus Club

12
jul
2022

Stad Brugge voorziet een bijkomende investeringstoelage van 300.000 euro aan VZW Cactus Muziekcentrum voor de bouw van Cactus Club.

Al jaren zorgt VZW Cactus Muziekcentrum voor een grote culturele meerwaarde voor Brugge. Enerzijds door de sterke en eigenzinnige programmatie van muziekgroepen en anderzijds door de jaarlijkse festivals Cactusfestival, Moods! en Benenwerk.

Cactus heeft tot ver over de landsgrenzen een uitstekende reputatie en draagt zo bij aan een positieve uitstraling van Brugge als cultuurstad.

Laatste hand aan Cactus Club op Bargeplein

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Cactus Club aan het Bargeplein.
Door meerwerken, onverwachte tegenvallers en de actuele context ligt de kostprijs van het project 1.356.000 euro hoger dan verwacht. Daarom zou de VZW een bijkomende lening afsluiten van 500.000 euro. Voor het resterende bedrag vraagt de VZW tussenkomst van de overheden.

Voor de bouw van het nieuwe muziekcentrum ontving VZW Cactus Muziekcentrum van Stad Brugge al een tussenkomst van 800.000 euro. Daarnaast stelde de Stad ook via recht van opstal de grond ter beschikking. Stad Brugge besliste vandaag om een bijkomende investeringstoelage van 300.000 euro te voorzien voor het bouwproject.

Tien stadsdagen

Al van bij het begin zet het stadsbestuur de schouders onder de bouw van Cactus Club, via een investeringstoelage en via recht van opstal. Stad Brugge gelooft immers in het belang van het project.  De bijkomende steun is nodig zodat het gebouw ook effectief kan gebruikt worden met al haar voorziene functionaliteiten, wat belangrijk is voor de Bruggeling.

Bovendien is het niet zomaar een blinde cheque, Stad Brugge krijgt er ook iets voor terug. Zo zal de Stad naast de eerder afgesproken tien stadsdagen waarbij de concertzaal gratis ter beschikking gesteld wordt, nog extra dagen aan een voordelig tarief gebruik kunnen maken van de concertzaal.