Iedereen, die in België is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, heeft een rijksregisternummer. Dat nummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan het eerste deel uit de omgekeerde geboortedatum bestaat.

Ben je niet in het rijksregister ingeschreven en moet er van jou toch informatie bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, dan kan je bij de gemeente een BIS-nummer aanvragen.

Voor wie?
Europese werknemers die minder dan 3 maanden in ons land verblijven en geen rijksregisternummer hebben.

Ook in het kader van Covid-vaccinatie kan dit aangevraagd worden bij de gemeente.

Hoe aanvragen?
Neem contact op met de dienst Niet Belgen via nietbelgen@brugge.be of 050 44 80 00.

Contactinformatie