Een nieuw multi-stakeholder project over fietsen en ‘ITS’ (Intelligente Transportsystemen) wil de CO2-uitstoot met 9% reduceren en het fietsgebruik met 10% doen toenemen. Dit nieuwe BITS-project wordt gedragen door een consortium van 10 partners, waaronder de stad Brugge. BITS staat voor Bicycling & Intelligent Transport Systems.

Landen in de Noordzee Regio kampen met een slechte luchtkwaliteit en ernstige verkeerscongestie.  Ongeveer 85% van deze verkeerscongestie is een gevolg van het autoverkeer. Dat is een gevaar voor de volksgezondheid, economie en leefbaarheid van de steden.

Fietsen is een van de beste manieren om deze negatieve gevolgen tegen te gaan. Een toename van 10% in het fietsverkeer beperkt de emissies met 6% en verlicht de congestie met 11-15%. Het verbetert de volksgezondheid met 3%, vermindert de nood aan parkeerplaatsen met 20% en reduceert de CO2-uitstoot en het geluid met 2-3%.

De partners zijn afkomstig uit zowel fietsvriendelijke landen zoals (Nederland, België en Denemarken) als landen die fietsvriendelijk ‘in wording’ zijn (Verenigd Koninkrijk, Duitsland). Zes partners, waaronder de stad Brugge, bevorderen goede praktijken van ‘Smart Cycling”’, brengen de meerwaarde in kaart en bieden steden en beleidsmakers informatie en bewijsgronden aan ter implementatie van deze praktijken.

Het BITS project, gecofinancierd door het Europees North Sea Region (NSR) programma, beschikt over een budget van 5 miljoen euro gespreid over 3 jaar. Voor de stad Brugge betekent dit een subsidie van 200.179 euro op een totale projectkost van 400.257 euro.

Voor Vlaanderen zijn de Provincie Antwerpen, de Stad Brugge en Hogeschool VIVES partners in het project. De Provincie Antwerpen en stad Brugge zijn erg enthousiast om nieuwe slimme IT-oplossingen te vinden om het gebruik van de fiets nog aantrekkelijker te maken voor mensen. Slimme fietsoplossingen moeten helpen de CO2-uitstoot te verminderen en vooral het fietsgebruik in veilige en comfortabele omstandigheden te doen stijgen.  De stad Brugge wil met de Europese middelen investeren in slimme fietsoplossingen, door het verzamelen van data kunnen de noden van fietsers in kaart gebracht worden en kan het fietsbeleid verbeterd worden. Opzet is de data toe te passen om het fietsen in een breder mobiliteitsbeleid te verankeren en te integreren in een multimodaal model. Momenteel worden fietsdata immers nog niet op grote schaal verzameld en niet geïntegreerd met andere transportgegevens zoals autoverkeer en openbaar vervoer.

Deel deze pagina