BITS (Bicycling & Intelligent Transport Systems)

Jan Darthet

Intelligent transport systeem 

Projectleider
Provincie Overijssel

Projectpartners
Stad Brugge, Zwolle (NL), European Cyclist federation (BE), East Riding of Yorkshire council (UK), Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg (DE), Aarhus Commune (DK), Provincie Antwerpen (BE) en Baron Mobility service GmbH (DE).

Budget
Totaal projectbudget: 4.907.682,00 euro
Aandeel Stad Brugge: 400.257,00 euro waarvan 200.129,00 euro (50%) gesubsidieerd door Europa.

Periode
1/09/2018-30/11/2021

Doel
BITS (Bicycling & Intelligent Transport Systems) wil de CO2-uitstoot met 9% reduceren en het fietsgebruik met 10% doen toenemen.

Landen in de Noordzee Regio kampen met een slechte luchtkwaliteit en ernstige verkeerscongestie.  Ongeveer 85% van deze verkeerscongestie is een gevolg van het autoverkeer. Dat is een gevaar voor de volksgezondheid, economie en leefbaarheid van de steden.

Fietsen is een van de beste manieren om deze negatieve gevolgen tegen te gaan. Een toename van 10% in het fietsverkeer beperkt de emissies met 6% en verlicht de congestie met 11-15%. Het verbetert de volksgezondheid met 3%, vermindert de nood aan parkeerplaatsen met 20% en reduceert de CO2-uitstoot en het geluid met 2-3%.

De partners zijn afkomstig uit zowel fietsvriendelijke landen zoals (Nederland, België en Denemarken) als landen die fietsvriendelijk ‘in wording’ zijn (Verenigd Koninkrijk, Duitsland). Zes partners, waaronder de stad Brugge, bevorderen goede praktijken van ‘Smart Cycling”’, brengen de meerwaarde in kaart en bieden steden en beleidsmakers informatie en bewijsgronden aan ter implementatie van deze praktijken

Meer informatie over BITS hier.

Meer informatie over Interreg North Sea region hier.

Volg het project ook op Facebook, Twitter en Linkedin.

Algemene doelstelling
Het fietsen te stimuleren door het:

  • Aantrekkelijker
  • Veiliger
  • Meer comfortabel
  • Efficiënter

Te maken via het gebruik van “Intelligent transport Systems” (ITS). Een “Cycledatahub” wordt ontwikkeld om als centraal en afgesteld kennisknooppunt voor alle fiets gerelateerde data te fungeren. 

 

Contactinformatie