Black Lives Matter: register in het stadhuis tegen discriminatie en het gebruik van zinloos geweld

9
jun
2020

Op 25 mei stierf een zwarte man op straat nadat een witte politieagent bijna negen minuten lang zijn knie op zijn nek drukte. Dit verschrikkelijke incident heeft wereldwijd een golf van verontwaardiging veroorzaakt. Ook in Brugge.

Het stadsbestuur is duidelijk: in Brugge is er geen plek voor racisme en discriminatie.

Ontvangst delegatie

Vandaag ontving burgemeester Dirk De fauw een delegatie van de organisatie Black Lives Matter in het stadhuis.

Het was eerste bijeenkomst waarbij vooral geluisterd werd naar de verhalen en de eisen van de aanwezigen.

Begin juli is er een vervolggesprek om te kijken hoe we racisme en discriminatie in onze stad kunnen tegengaan.

Rouwregister

In de inkomhall van het Stadhuis ligt een rouwregister klaar voor George Floyd. Iedereen die dit register ondertekent, verzet zich eveneens tegen elke vorm van discriminatie en het gebruik van zinloos geweld.

Het stadhuis is elke dag open van 9.30 u. tot 17.30 u.Lees hieronder de volledige reactie van burgemeester Dirk De fauw.

Op 25 mei stierf een zwarte man op straat nadat een witte politieagent bijna negen minuten lang zijn knie op zijn nek drukte, ondanks de smeekbeden van het slachtoffer en omstaanders om hem te laten ademen. Dit verschrikkelijke incident heeft een golf van verontwaardiging veroorzaakt. De gewelddadige dood van George Floyd heeft niet alleen in Amerika heel wat losgemaakt. Sinds 2 weken worden er wereldwijd protesten georganiseerd en wordt er opgeroepen om racisme en discriminatie ten stelligste te veroordelen. Ook bij ons is de solidariteit groot. Jong en oud, man en vrouw, blank en zwart: zowat iedereen komt op straat om te laten horen dat er in onze maatschappij op geen enkele manier plaats is voor onverdraagzaamheid en haat.

En dit is een signaal dat we niet kunnen en mogen negeren. Dit kan ik niet als mens en dit kan ik niet als burgemeester. Als superdiverse stad wil Brugge op de eerste plaats warm en toegankelijk zijn. Brugge wil een stad zijn waar iedere inwoner – ongeacht achtergrond of herkomst – welkom is om met ons mee te schrijven aan een positief verhaal. Als stadsbestuur trekken we gezamenlijk en duidelijk de lijn: in Brugge is er geen plek voor racisme en discriminatie.

Stad Brugge voert een duidelijk anti-discriminatie- en anti-racismebeleid. Op vandaag neem ik deze rol op als burgervader, voorheen was ik hier als schepen van Welzijn, Diversiteit en Noord-Zuidbeleid eveneens heel erg op betrokken.

Brugge werkt structureel samen met Unia dat fungeert als meldpunt discriminatie binnen onze stad. Samen ondernemen we preventieve acties. Zo staat 21 maart: ‘de internationale dag tegen racisme en discriminatie’, steeds met stip genoteerd in onze beide agenda’s. Met een gezamenlijke actie onderstrepen we het belang van deze thema’s en richten we ons zowel naar organisaties als naar de algemene bevolking.

Naast deze jaarlijkse campagnedag vinden Stad Brugge en Unia elkaar ook binnen het aanbod Allemaal Mensen Brugge. Met heel wat partners uit het Brugse middenveld organiseren we ook dit jaar opnieuw een uitdagende activiteitenreeks van een 20-tal activiteiten rond de thema’s migratie, integratie en diversiteit. Doel van dit diverse aanbod is om allemaal mensen via tentoonstelling, lezing, voorstelling en ontmoeting met elkaar en met deze belangrijke thema’s in contact te brengen.

Jaarlijkse acties organiseren om het belang van racisme en discriminatie te duiden is één zaak, een structureel beleid voeren is vaak minder zichtbaar maar daarom zeker en vast niet minder belangrijk! Om tot een sterk én gedragen beleid te komen is Stad Brugge sinds 2018 lid van het Vlaams netwerk tegen racisme en hebben we de intentie om eind dit jaar lid te worden van het Europees stedennetwerk ECCAR. Een intentie waarvoor het college in 2018 reeds groen licht gaf en waar Stad Brugge zich momenteel in de laatste fase bevindt.

ECCAR staat als letterwoord voor ‘European Coalition of Cities Against Racism’. Steden die lid wensen te worden, stellen een tienpuntenplan op. Met dit plan worden de ambities voor de komende jaren op tafel gelegd en wil onze Stad verder brugge(n) bouwen tegen racisme. Het is een uitgelezen manier om stadsbreed aan de slag te gaan en vanuit het netwerk kunnen bovendien goede praktijken rond racisme en discriminatie uit andere steden worden gedeeld. Met dit plan willen we concreet het institutioneel racisme in onze stad bestrijden. Want ook in ons vredig en warm Brugge, zijn er helaas nog meldingen van racisme die niet altijd even tastbaar en zichtbaar zijn. In het plan worden, naast enkele doelstellingen tot algemene aanpak, ook heel wat concrete acties voorgesteld om het racisme in sectoren als onderwijs, huisvesting en tewerkstelling aan te pakken. We starten alvast in 2021 met de focus op huisvesting.

Samen met heel wat stadsdiensten wordt er momenteel hard gewerkt om de 10 punten of verbintenissen van het ECCAR-plan verder vorm te geven, maar dit kunnen we als stad niet alleen. Daarom organiseren we op vrijdag 18 september een event waar de inhoud zal worden voorgesteld en waar de aanwezigen hun input zullen kunnen meegeven. Het Brugse middenveld, geïnteresseerde burgers en dus ook de initiatiefnemers van deze actie zijn alvast van harte welkom. Meer info hierover op https://www.brugge.be/eccar.

Het is mijn wens dat de positieve aandacht voor de thema’s racisme en discriminatie zal blijven en dat de solidariteit die dit met zich mee heeft gebracht, niet verloren zal gaan. Zodat we samen, elk vanuit ons eigen verhaal en vanuit onze eigen mogelijkheden, verder kunnen strijden en streven naar een verdraagzame stad voor iedereen.

Ik wil een bijzonder woord van dank uitspreken aan de organisatoren van de Brugse Black Lives Matter-manifestatie in Brugge. Bedankt om – in de nagedachtenis van George Floyd – op een serene manier met onze Stad na te denken over acties om SAMEN onze solidariteit te betuigen. Want alleen samen kunnen we dit aan en kunnen we racisme en discriminatie verslaan. In de inkomhall van het Stadhuis ligt een rouwregister klaar voor George Floyd. Iedereen die dit register ondertekent, verzet zich eveneens tegen elke vorm van discriminatie en het gebruik van zinloos geweld.