Blauwwier: zwemmen aan Coupure opnieuw verboden en zwanen van de reien gehaald

14
aug
2018

Zwanen van de reien gehaald

Begin augustus werden de zwanen op het Stil Ende van het water gehaald omwille van problemen met blauwwier. Door de aanhoudende hitte deze zomer warmt het water sneller op waardoor bacteriën gemakkelijker ontwikkelen.

Bij ondiep water zoals op het Stil Ende gaat opwarming sneller gezien er minder watermassa is.

De zwanen op de reien konden tot nu rustig verder zwemmen. Het water is er op de meeste plaatsen dieper waardoor opwarming en ontwikkeling van blauwwier minder kans maken. Beluchters en bootjes brengen er ook zuurstof in het water en dat komt de waterkwaliteit ten goede. Het water en de zwanenpopulatie worden zeer nauw opgevolgd door het Stadslabo en de Groendienst.

Ondanks de goede resultaten van de waterstalen, kwamen gisteren toch een aantal zwanen in de problemen op de Augustijnenrei en de Speelmansrei.  De symptomen wijzen duidelijk in de richting van blauwwier. De dieren werden voor verzorging overgebracht naar het Opvangcentrum voor wilde dieren waar ze door specialisten kunnen worden opgevolgd.  Ze kregen onmiddellijk actieve kool toegediend. Zwanen zijn bijzonder kwetsbaar voor blauwwier omdat ze net graag in die ondiepe zones waar bacteriën zitten met hun snavel wroeten in de sliblaag.

De andere zwanen worden nu ook van de reien gehaald. Ook de zwanen op het Stil Ende blijven momenteel nog uit het water.

Zwemmen in zwemzone Coupure verboden 

De waterkwaliteit en de problemen met blauwwier kunnen plaatselijk erg verschillen op de reien, net zoals de diepte ook zeer uiteenloopt. Dat verklaart waarom de zwemzones onlangs kort terug opengesteld werden en de zwanen toch van het water gehaald werden. 

Op de plaats van de zwemzone was er tot op heden geen probleem. Deze morgen werd er in de nabijheid van de zwemzone echter een beginnende drijflaag met blauwalgen vastgesteld. Daarom wordt de zwemzone aan de Coupure voor alle zekerheid terug afgesloten.

Deel deze pagina