Bloemenverkoop Allerheiligen

Naar aanleiding van Allerheiligen verleent het Stad Brugge toelating voor de verkoop van bloemen aan de ingangen van de diverse kerkhoven.

Voorwaarden

De toelating wordt verleend voor de periode van 25 oktober tot en met 7 november.

Procedure

  1. Dien een online aanvraag in met vermelding van je ondernemingsnummer ten laatste 14 dagen voor de startdatum online.
  2. De verschuldigde belasting wordt berekend per standplaats en vergunde oppervlakte.
  3. Een machtiging voor het uitoefenen van ambulante activiteiten kan je aanvragen in een erkend ondernemingsloket.

Bedrag

De belasting is verschuldigd per vergunde standplaats en wordt berekend volgens de vergunde oppervlakte aan de hand van de volgende tarieven:

Aanslagjaar

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Tarief

€ 2,74/m²

€ 2,78/m²

€ 2,82/m²

€ 2,87/m²

€ 2,91/m²

€ 2,95/m²

Regelgeving

Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten. (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017042113

Reglement ambulante activiteiten Brugge

Contactinformatie