Bloemenwijk: het project

Bij een routinecontrole kwam aan het licht dat de riolering in de Bloemenwijk in slecht staat is. Ook de bovenbouw is aan vernieuwing toe. In het voorjaar van 2021 pakt de Stad deze uitdagingen aan.

Toelichting door burgemeester Dirk De fauw

Toelichting door schepen Mercedes Van Volcem

Toelichting door projectverantwoordelijke Maarten Vansteenhuyse

Welke straten worden aangepakt?

De heraanleg omvat volgende straten:

 • Begoniastraat
 • Hortensiastraat
 • Jasmijnstraat
 • Pioenstraat
 • Tulpenstraat
 • Rozenstraat
 • Irisstraat
 • Kleine kerkhofstraat (stukje van Rozenstraat tot kruispunt Sint-Katarinastraat)

Geplande werkzaamheden

 • De aanleg van een volledig gescheiden stelsel in alle straten, met afkoppelingswerken op perceelsniveau
 • Bij het ontwerp van de bovenbouw (straten, voetpaden …) werd rekening gehouden met de feedback van bewoners tijdens de infomarkt en inspraakwandeling.
 • Voor de doodlopende straten (Irisstraat, Jasmijnstraat, Hortensiastraat en Pioenstraat) wordt voorzien in een erfachtige inrichting.
 • We streven naar zoveel mogelijk infiltratie van het regenwater in de ondergrond, door de verharde oppervlakte te laten afwateren naar plantvakken. 
  Parkeerzones in de doodlopende straten worden voorzien in grasdallen.
 • In kader van de verkeersveiligheid worden snelheidsremmende maatregelen genomen, door de aanleg van smallere rijwegen, verkeersplateaus en asverschuivingen.
 • In het totaal worden ongeveer 100 nieuwe bomen aangeplant. Als onderbeplanting is gekozen voor bloeiende planten, die refereren naar de gelijknamige straatnamen

Timing

De voorziene start van de werkzaamheden is in het voorjaar van 2021.

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden, om de toegankelijkheid tijdens de werken te verzekeren. De fasering zal bepaald worden in samenspraak met de aannemer en politie.