Bloemenwijk: het project


Situering project

De heraanleg omvat volgende straten:

 • Begoniastraat
 • Hortensiastraat
 • Jasmijnstraat
 • Pioenstraat
 • Tulpenstraat
 • Rozenstraat
 • Irisstraat
 • Kleine kerkhofstraat (stukje van Rozenstraat tot kruispunt Sint-Katarinastraat)

Geplande werkzaamheden

 • De aanleg van een volledig gescheiden stelsel in alle straten, met afkoppelingswerken op perceelsniveau
 • Bij het ontwerp van de bovenbouw (straten, voetpaden …) werd rekening gehouden met de feedback van bewoners tijdens de infomarkt en inspraakwandeling.
 • Voor de doodlopende straten (Irisstraat, Jasmijnstraat, Hortensiastraat en Pioenstraat) wordt voorzien in een erfachtige inrichting.
 • We streven naar zoveel mogelijk infiltratie van het regenwater in de ondergrond, door de verharde oppervlakte te laten afwateren naar plantvakken. 
  Parkeerzones in de doodlopende straten worden voorzien in grasdallen.
 • In kader van de verkeersveiligheid worden snelheidsremmende maatregelen genomen, door de aanleg van smallere rijwegen, verkeersplateaus en asverschuivingen.

Groen

De plannen kenden vertraging omdat de Stad diverse onderzoeken uitvoerde om na te gaan of de bomen behouden of verplant konden worden. De Stad wou zelf ook de bomen behouden.

De firma Krinkels voerde een bomeneffectenanalyse uit. Daarnaast vroegen we ook deskundig advies aan ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen. Naast de bomeneffectenanalyse vroeg de Stad ook deskundig advies aan ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen. Helaas toonde dit alles aan dat we de bomen niet kunnen behouden noch verplanten.

De Stad plant in de wijk 117 nieuwe, mooie bomen aan. Bovendien voorzien we grotere plantvakken en meer groen.

Na de werkzaamheden zal de wijk er mooier, duurzamer en groener uitzien. Om de 175 gerooide bomen te compenseren, planten we naast de 117 in de wijk ook nog 58 stuks aan in de nabije omgeving.

Kostprijs en timing

De totale kostprijs bedraagt circa 4 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen euro door de Stad Brugge wordt gefinancierd.


Timing

Nutswerkzaamheden

- In opdracht van Fluvius start de aannemer Infra bvba met de nutswerkzaamheden op 14 maart. De eerste fase vat aan in de Rozenstraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat.
- Het einde van fase 1 is voorzien tegen het bouwverlof.
Daarna worden de andere straten aangepakt. Aansluitend volgen de overkoppelingen van de huisaansluitingen. De nutswerkzaamheden zullen vermoedelijk afgerond zijn tegen het einde van 2022. 

Heraanleg

Fasering van de werken - update 1 september 2023

 • Fase 1 – Rozenstraat (tussen de Weidestraat en de Hortensiastraat)
  Afgewerkt uitgezonderd de groenaanleg en de toplaag asfalt (Rozenstraat) + heraanleg bushaven (vanaf 3 april) in de Weidestraat.
 • Fase 2 en 3A – Hortensiastraat + Rozenstraat (tussen de Hortensiastraat en  de Pioenstraat):
  Afgewerkt uitgezonderd de groenaanleg en de toplaag asfalt in de Rozenstraat.
 • Fase 3B – Pioenstraat:
  Momenteel in uitvoering en einde voorzien tegen eind maart.
 • Fase 4 - Jasmijnstraat:
  Momenteel in uitvoering en einde voorzien tegen laatste week van april.
 • Fase 5A – Rozenstraat (tussen Jasmijnstraat en Tulpenstraat):
  Momenteel in uitvoering en einde voorzien tegen voorlaatste week van mei.
 • Fase 5B – Rozenstraat (na Tulpenstraat) en Kleine Kerkhofstraat + verbindingspad ter hoogte van het speelplein tussen de Pioenstraat en de Tulpenstraat:
  Start voorzien midden april en einde voorzien tegen eind mei.
 • Fase 6A - Tulpenstraat tot voor het kruispunt met de Irisstraat:
  Afgewerkt tegen midden september
 • Fase 7A - Begoniastraat:
  Afgewerkt tegen eind september
 • Fase 6B + C - Tulpenstraat + Irisstraat:
  Start voorzien eind augustus, afgewerkt tegen eind oktober/ midden november
 • Fase 7B – Begoniastraat:
  Start voorzien begin oktober, afgewerkt tegen eind december
 • Groenaanleg:
  Afgewerkt tegen begin januari 2024

Bewonerscommunicatie