Bloemenwijk: het project

Heraanleg Bloemenwijk: situering project

De heraanleg omvat volgende straten:

 • Begoniastraat
 • Hortensiastraat
 • Jasmijnstraat
 • Pioenstraat
 • Tulpenstraat
 • Rozenstraat
 • Irisstraat
 • Kleine kerkhofstraat (stukje van Rozenstraat tot kruispunt Sint-Katarinastraat)

Geplande werkzaamheden

 • De aanleg van een volledig gescheiden stelsel in alle straten, met afkoppelingswerken op perceelsniveau
 • Bij het ontwerp van de bovenbouw (straten, voetpaden …) werd rekening gehouden met de feedback van bewoners tijdens de infomarkt en inspraakwandeling.
 • Voor de doodlopende straten (Irisstraat, Jasmijnstraat, Hortensiastraat en Pioenstraat) wordt voorzien in een erfachtige inrichting.
 • We streven naar zoveel mogelijk infiltratie van het regenwater in de ondergrond, door de verharde oppervlakte te laten afwateren naar plantvakken. 
  Parkeerzones in de doodlopende straten worden voorzien in grasdallen.
 • In kader van de verkeersveiligheid worden snelheidsremmende maatregelen genomen, door de aanleg van smallere rijwegen, verkeersplateaus en asverschuivingen.

Groen

De plannen kenden vertraging omdat de Stad diverse onderzoeken uitvoerde om na te gaan of de bomen behouden of verplant konden worden. De Stad wou zelf ook de bomen behouden.

De firma Krinkels voerde een bomeneffectenanalyse uit. Daarnaast vroegen we ook deskundig advies aan ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen. Naast de bomeneffectenanalyse vroeg de Stad ook deskundig advies aan ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen. Helaas toonde dit alles aan dat we de bomen niet kunnen behouden noch verplanten.

De Stad plant in de wijk 117 nieuwe, mooie bomen aan. Bovendien voorzien we grotere plantvakken en meer groen.

Na de werkzaamheden zal de wijk er mooier, duurzamer en groener uitzien. Om de 175 gerooide bomen te compenseren, planten we naast de 117 in de wijk ook nog 58 stuks aan in de nabije omgeving.

Kostprijs en timing

Om de toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden te garanderen, worden ze in zeven fasen uitgevoerd. De werkzaamheden starten begin 2022 en worden behoudens onvoorziene omstandigheden tegen de zomer van 2023 afgerond. De totale kostprijs bedraagt circa 4 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen euro door de Stad Brugge wordt gefinancierd.

Fasering van de werken

 • Fase 1 Rozenstraat (van kruispunt Weidestraat tot Hortensiastraat)
 • Fase 2 Hortensiastraat
 • Fase 3 Rozenstraat (van Hortensiastraat tot
 • Pioenstraat) en Pioenstraat
 • Fase 4 Jasmijnstraat
 • Fase 5 Rozenstraat (van Jasmijnstraat tot
 • Kleine Kerkhofstraat)
 • en Kleine Kerkhofstraat
 • Fase 6 Tulpenstraat en Irisstraat
 • Fase 7 Begoniastraat

Download hier de brochure