Nieuwe stap in ontwikkeling beurssite

2
jul
2018

Na ruim zeven maanden onderhandelen is de ‘Best And Final Offer’ van Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE aanvaard door het college van burgemeester en schepenen. Ondersteund met een boek en brochure start de Stad Brugge het vergunningstraject op en licht zij een tipje van de sluier voor de niet-zo-verre-toekomst op.

Op 9 november 2015 nam het college van burgemeester en schepenen de beslissing om de beurshal op het Beursplein te slopen en op dezelfde plaats een nieuwe neer te zetten in combinatie met een congresgebouw. Deze opportuniteit werd aangegrepen om de vernieuwing van ’t Zand door de trekken tot en met het nieuwe Beursplein.

Nadat het college op 20 november 2017 het advies van de beoordelingscommissie volgde om Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE als voorkeursbieder aan te duiden is er nog heel veel werk verzet om het project dat vandaag wordt voorgesteld te verwezenlijken. Zowel door het Beursgenootschap als door de vele medewerkers van de Stad. Vanaf pagina 46 van het boek wordt het gekozen project zeer grondig toegelicht.

Oprecht en tijdloos

De nieuwe beurssite wordt een volledig geïntegreerd stadsvernieuwingsproject in het hartje van West-Brugge. Het beurs- en congresgebouw zal oprecht en tijdloos zijn in zijn verschijningsvorm, beeldwaarde en materiaalgebruik. Het is een sober publiek gebouw die zich met zijn hoogte van 25 meter vanzelfsprekend boven de rest van zijn stadskwartier verheft.

Het nieuwe gebouw verschuift – ten opzichte van de vroegere situatie -  richting Maagdenstraat, maar blijft op een respectabele afstand van de bebouwing. Aan de kant van de Zwijnstraat vormt zich een mooi ontvangst- en ontmoetingsplein en het hoogste gedeelte van het gebouw situeert zich in het verlengde van de Kegelschoolstraat. De aanwezige beuken worden zo goed als allemaal behouden.

De beurshal en de congresfaciliteiten kunnen zowel samen als volledig los van elkaar gebruikt worden. De beurshal wordt horizontaal georganiseerd, de congresfaciliteiten verticaal. De beurshal heeft een maximaal obstakelvrije vloer van 4.500m² en telt slechts acht massieve ronde betonnen kolommen om het dak te ondersteunen. Natuurlijk daglicht treedt binnen via de transparante sokkel en raamopeningen in de dakconstructie. Het is mogelijk om de zaal volledig te verduisteren en de zaal voldoet aan de Vlarem III-normering. Een grote troef van het beursgedeelte is dat de wanden van de beurshal kunnen geopend worden; zo kan de beurshal ook dienst doen als ‘overdekt plein’.

Driestoelenprincipe

Het congresgedeelte werd opgebouwd volgens het driestoelenprincipe. Er werd sterk ingezet op kwalitatieve beleving en een optimale ‘flow’ voor de congresgangers. Er is een auditorium dat plaats biedt aan meer dan 500 personen. Op de bovenste verdieping is er de cateringruimte met zicht op de fantastische Brugse skyline. En natuurlijk zijn er ook verschillende break-outs voor werksessies en vergaderingen.

Bedoeling is om dit najaar de aanvraag tot omgevingsvergunning in te dienen. In ideale omstandigheden start de bouw begin 2019. De bouwwerkzaamheden zullen vermoedelijk twee jaar duren.

Boek en gratis brochure

Nu het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 juli 2018 de opdracht gunde aan team Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE wordt gestart met een breed communicatietraject.

In eerste instantie worden 20.000 exemplaren van een nieuwe brochure verdeeld. Voor de bewoners die iets meer willen weten is er, analoog aan het project van ’t Zand, ook een boek gemaakt. De omwonenden van de beurssite krijgen dit bescheiden collector’s item.

Het boek is te koop (5 euro) in Mijn Brugge (Frank Van Ackerpromenade 1, 8000 Brugge) en In&Uit (’t Zand 34), dit zolang de voorraad strekt. De brochure is gratis te verkrijgen in Mijn Brugge en In&Uit. Van 2 juli tot 24 augustus kun je in Mijn Brugge terecht voor een expo over de beurssite.

Tot slot besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 juli ook over de exploitatie. Na het rapport van KPMG grondig bestudeerd te hebben, wordt gekozen om de optie om het nieuwe gebouw in eigen beheer uit te baten verder grondig te onderzoeken.

Deel deze pagina

Contactinformatie