Stad Brugge wil de bomen op het grondgebied in optimale conditie houden. Hier lees je meer over hoe dit gebeurt.

 

Bomenbeleidsplan

 • Legt de basis voor een gezond en duurzaam beheerd bomenbestand.
 • Verwoordt de belangrijke uitgangspunten van het bestuur:
  • Wat wil de stad realiseren?
  • Op welke manier wil ze dat doen?
 • Is een inventaris van alle straat- en laanbomen met bijhorende beheersmaatregelen die nodig zijn om de bomen in optimale conditie te houden.

Protocol

Het bomenbeleidsplan krijgt een vervolg in een Protocol, dat is een handleiding voor beheerders en ontwerpers over de aanplant en beheer van bomen.

 

 

Inventarisatie bomen

Als eigenaar van de stadsbomen neemt Stad Brugge haar verantwoordelijkheid om te voldoen aan de zorgplicht:

Instaan voor een goed onderhoud van de boom dat de veiligheid garandeert!

De stad controleert de conditie van de bomen en voert zij indien nodig besnoeiingen of vellingen uit. Op termijn wil Brugge alle bomen inventariseren en opnemen in het Bomenbeleidsplan.

De gezondheid van elke boom wordt afgetoetst aan ruim 40 controlepunten. Zo bepalen de diensten hoeveel controles een boom nodig heeft en welke beheersmaatregelen of onderzoeken nodig zijn.

Geïnventariseerde bomen krijgen een zwart label met een uniek nummer. Zo is er geen verwarring mogelijk als er een nieuwe controle moet gebeuren of als we de boom moeten snoeien.

 

 

Boomverjonging

De Stad doet geregeld aan boomverjonging om zo tot een gezond en mooi bomenbestand te komen.

Bestaande boomaanplantingen in een straat/plein worden verwijderd en vervangen door nieuwe bomen. Zo’n verwijdering kan enkel wanneer er voldaan wordt aan volgende vereisten:

 • De bomen verkeren in een sterk verminderde gezondheidstoestand en kunnen een reëel gevaar betekenen;
 • Er is een wegenis- en /of rioleringswerk gepland waarbij de bomen onmogelijk kunnen behouden blijven.
 • De boomwortels geven schade aan private woningen/percelen.

Voorafgaandelijk geeft een boomdeskundige steeds advies.

Boomverjonging is niet altijd mogelijk

De Stad probeert altijd om zoveel mogelijk bomen terug aan te planten.
In het verleden werden bomen vaak te dicht bij elkaar aangeplant in kleine plantvakken. Hierdoor gaat de gezondheid van de bomen snel achteruit en kunnen de boomwortels veel schade aan voetpaden of riolering aanrichten.

De Stad plant bomen liefst aan in grotere groenzones waardoor het aantal nieuwe bomen minder kan zijn dan de te rooien bomen.

Het Europees project Water Resilient Cities, waar stad Brugge partner is, ontwikkelde samen met Green Blue Urban een boombunker.
Een boom in een boombunker heeft niet veel plaats nodig en heeft een eigen regenwater buffer. Zo blijft het voetpad heel en heeft de boom op elk moment van het jaar toegang tot regenwater.

 

 

 

 

Nieuwe boomaanplantingen

Bij nieuwe boomaanplantingen wordt vertrokken vanuit een grote groenstrook: pleintjes of straatgroen.

De Stad plant altijd aan op een duurzame manier. Dit wil zeggen dat:

 • Zowel onder- als bovengronds voldoende groeiruimte beschikbaar is.
 • De juiste boom op de juiste plaats wordt aangeplant.


Inspraak

Stad Brugge stelt inspraak én communicatie naar bewoners toe voorop. Via een bewonersvergadering, een infomarkt of bewonersbrieven worden de bewoners telkens op de hoogte gebracht van een nieuwe boomaanplanting.

  

Bomencharter

Stad Brugge ondertekende op 20 februari 2020 het Bomencharter. Brugge zet zich in om 21.250 bomen aan te planten tegen eind 2024.

Voordelen van bomen in de stad:

 • Nemen CO2 op

 • Zorgen voor welzijn en gezondheid van de mens

 • Werken mee aan biodiversiteit in de stad

 • Zorgen voor verkoeling

Wist je dat?

 • Een volwassen boom kan tot 20kg per jaar aan CO2 absorberen en genoeg zuurstof produceren voor 2 volwassen mensen.

 • Bomen planten is de goedkoopste manier om CO2 in de atmosfeer te reduceren.

 • Een toename van 10% groen in de stad zorgt voor het uitstellen van 5 jaar aan gezondheidsproblemen.