Bomenfonds (donaties)

Straatbomen hebben een belangrijk aandeel in de leefbaarheid van een stad. Ze bieden diverse natuurvoordelen: schaduw en verkoeling tijdens warme zomerdagen, de beleving van de leefomgeving, de symbolische erfgoedwaarde, het vasthouden van water, het filteren van fijnstof, het verminderen van stress, bevorderen van het psychisch welzijn … Daarnaast vormen ze ook een belangrijke schakel in het ecologisch en landschappelijk netwerk tussen het buitengebied en de stad. Ze zorgen voor beschutting en voedsel voor veel dieren en dragen bij aan de biodiversiteit van de streek.

Door het voorkomen van extremere weersomstandigheden zoals langdurige droogte neemt het belang aan bomen in stedelijk gebied steeds meer toe en is het uitbreiden van het huidig bomenbestand noodzakelijk.

Door in te zetten op burgerparticipatie vergroot het draagvlak en het respect voor hoogstammig groen en worden de buurtbewoners nauwer betrokken bij de beleving van het openbaar groen in hun omgeving.

Voorwaarden

  • Er geldt geen minimumbedrag.
  • De gift is fiscaal niet aftrekbaar.

Procedure

Donaties kunnen gestort worden op de BE98 0910 0021 0193. Vermeld hierbij ‘bomenfonds’ in de mededeling.

Via het invulformulier op www.brugge.be/bomenfonds kunt u als donateur suggesties doen waarvoor uw donatie aangewend kan worden. In overleg met de stadsdiensten worden uw suggesties bekeken om samen tot een duurzame bomenaanplant te komen.

De gift wordt het eerstvolgend of lopend plantseizoen aangewend.

Hoe doe je suggestie bij je donaties?

Meebrengen

 

Bedrag

 

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 

Contactinformatie

Contactpersonen