Boxes

1
sep
2017

“Boxes” is een van de vele tentoonstellingen die de Brugse Academie organiseert naar aanleiding van haar 300-jarig bestaan. Jongeren van de middelbare graad van de academie tonen er in modules van 40x40 cm interpretaties van belangrijke momenten en plaatsen uit de geschiedenis van 300 jaar academie.

Acht november 1717 wordt algemeen aangenomen als de startdatum van de Academie in Brugge omdat er die dag een wettelijk kader gecreëerd werd voor de oprichting van de “vrije ende exempte academie”. De academie bleef een onafhankelijke kunstinstelling tot ze in 1882 een stedelijke school werd. Tussen 1720 en 1890 was de academie gehuisvest in de Poortersloge. Sinds 1890 zit de academie in de voormalige Bogardenschool in de Katelijnestraat. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het kunstsecundair onderwijs opgestart en uitgebouwd. In 1991 zorgde dat voor een splitsing en ontstonden twee aparte schoolinstellingen: de Academie Deeltijds Kunstonderwijs Brugge en de Academie Kunsthumaniora Brugge. Beide instellingen vieren nu samen het 300-jarig bestaan van het kunstonderwijs in Brugge. Ze behoort daarmee tot de oudste academies van Vlaanderen.

Met meer dan 1700, vooral Brugse kinderen, jongeren en volwassenen die overdag of ’s avonds les volgen in de academie is de academie meer dan ooit aanwezig in het sociaal weefsel van de stad. Ze is dan ook een van de grootste kunst- en cultuurinstellingen van Brugge. Tijdens het schooljaar 2017-2018 komt ze met verschillende tentoonstellingen op verschillende locaties naar buiten. Hoogtepunt in dat jubileumjaar is ongetwijfeld de centrale tentoonstelling in de Stadshallen. “Boxes” in Hoofdbibliotheek Biekorf is slechts een van de meer dan twintig tentoonstellingen die je naar aanleiding van de jubileumviering kan bezoeken.

7-30 november 2017
Hoofdbibliotheek Biekorf
Gratis
Org: Stedelijke Academie Brugge DKO

Deel deze pagina