Brandveiligheidsattest

Het brandveiligheidsattest is een attest inzake brandveiligheidsnormen waaraan publiek toegankelijke gebouwen moeten voldoen. Deze publieke gebouwen zijn:

  • ziekenhuizen
  • woonzorgcentra
  • assisitentiewoningen
  • kinderdagverblijven
  • buitenschoolse opvang
  • hotels
  • bed&breakfasts
  • kamerverhuur (politieverordening van Brugge)

Deze aanvraag doe je hier online.

Als het brandveiligheidsattest van je onderneming niet in orde is, kun je worden veroordeeld tot een geldboete of zelfs tot sluiting.