Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren, waaronder één of meer scholen die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel  maximale ontwikkelingskansen te bieden voor alle kinderen en jongeren.

Enkele belangrijke doelstellingen van Brede School

 • gebouwen zo goed mogelijk benutten: schooldomein openstellen voor andere partners
 • wisselwerking thuis-school-buurt bevorderen
 • ouderbetrokkenheid stimuleren
 • uitgebreider naschools aanbod uitwerken met zinvolle activiteiten en een lage drempel
 • het realiseren van een brede leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren
 • sociale cohesie en wijkverbetering nastreven
 • samenwerkingen tussen verschillende partners initiëren en verduurzamen
 • sociale vaardigheden van kinderen vergroten
 • leerprestaties van kinderen verbeteren

Naschoolse activiteiten: historiek

In het schooljaar 2016-2017 startte een proefproject in de drie hierboven vermelde basisscholen dat focuste op het uitwerken van een uitgebreider naschools aanbod en het realiseren van een brede leer- en leefomgeving. Het gaat om activiteiten door diverse aanbieders zoals sportclubs, vzw’s, buurtbewoners, ondernemers, het Deeltijds Kunstonderwijs, …

Zo werd vorig jaar een knutselatelier ingericht, werd een koor opgestart, was er basketbalinitiatie, ging de sportkriebel door en werd er ook kunstzinnig geëxperimenteerd tot zelfs de oprichting van een percussie band.

In het schooljaar 2017-2018 werd het proefproject uitgebreid van drie naar zes scholen waarbij elke pilootschool (De Tandem uit Sint-Kruis, Sint-Lodewijks Spoorwegstraat uit Sint-Michiels en De Triangel uit Sint-Andries) een partnerschool heeft gezocht in de buurt uit een ander onderwijsnet. 

In het schooljaar 2018-2019 werd het project verder uitgebreid naar tien/elf scholen waarbij vooral aandacht geschonken is aan het vinden van scholen in Brugge-Noord en Brugge-Centrum om ook daar naschoolse activiteiten aan te bieden in het kader van Brede School. Het accent wordt sindsdien nog meer gelegd op het samenwerken over de netten heen. 
Met dit initiatief wordt een waaier aan activiteiten aangeboden voor naschoolse opvang.

Naschoolse activiteiten vandaag

De 5 tandems bestaan vandaag uit volgende scholen:

 • Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat met als partnerschool Stedelijke Basisschool Rijselstraat, afdeling B, beiden gelegen in Sint-Michiels;
 • Stedelijke Basisschool De Triangel met als partner Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege Doornstraat, beiden gelegen in Sint-Andries;
 • Freinetschool De Tandem met als partnerschool Vrije Basisschool Mozaïek, beiden gelegen in Sint-Kruis.
 • De tandem in Lissewege bestaande uit de Stedelijke Basisschool Ter Poorten en de Vrije Basisschool De Lisblomme.
 • De tandem in Brugge-Centrum bestaande uit de Basisschool GO! De Springplank en de Vrije Basisschool Het Palet.

De uitbreiding betekent ook dat er meer activiteiten georganiseerd kunnen worden. Ben je een sportieveling, creatieveling, ondernemer, buurtbewoner, ...en geïnteresseerd om een naschoolse activiteit of kortlopende workshop te organiseren in één van deze scholen? Mail je voorstel naar de onderwijsdeskundige van de stad: Chris Deloof (chris.deloof@brugge.be).

De naschoolse activiteiten die op deze scholen aangeboden worden, zijn uiteraard toegankelijk voor de kinderen uit deze scholen, maar ook voor kinderen uit de buurt die ingeschreven zijn in een andere school.

Brede School: toekomst

In de toekomst is het de bedoeling dat er nog meer scholen betrokken worden en dat het concept brede school verruimd wordt en zich dus niet alleen beperkt tot naschoolse activiteiten. 

Contactinformatie

Contactpersonen