Brede School (naschoolse activiteiten)

Wat?

Een Brede School is:

een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren, waaronder 1 of meer scholen die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

Enkele belangrijke doelstellingen van een Brede School zijn:

 • gebouwen zo goed mogelijk benutten: schooldomein openstellen voor andere partners
 • wisselwerking thuis-school-buurt bevorderen
 • ouderbetrokkenheid stimuleren
 • uitgebreider naschools aanbod uitwerken met zinvolle activiteiten en een lage drempel
 • het realiseren van een brede leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren
 • sociale cohesie en wijkverbetering nastreven
 • samenwerkingen tussen verschillende partners initiëren en verduurzamen
 • sociale vaardigheden van kinderen vergroten
 • leerprestaties van kinderen verbeteren

In het schooljaar 2016-2017 start een proefproject in drie basisscholen dat focust op het uitwerken van een uitgebreider naschools aanbod en het realiseren van een brede leer- en leefomgeving.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 willen we het Brede School-verhaal uitbreiden naar meer scholen en de scope verruimen. Meer informatie over de naschoolse activiteiten in de proefprojecten vind je hieronder.

Naschoolse activiteiten 

Woon je in Sint-Kruis, Sint-Michiels of Sint-Andries en ben je nog op zoek naar een naschoolse activiteit voor uw zoon of dochter in de buurt? Dan is er goed nieuws! Dit schooljaar ondersteunt stad Brugge een proefproject rond Brede School in drie basisscholen: Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat (Sint-Michiels), De Tandem (Sint-Kruis) en De Triangel (Sint-Andries). Deze scholen organiseren het hele schooljaar een breed aanbod van naschoolse activiteiten.

Die zijn uiteraard toegankelijk voor de kinderen uit de drie scholen, maar ook kinderen uit de buurt, die ingeschreven zijn in een andere school, kunnen deelnemen aan het aanbod. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten in het eerste trimester per school.

 • Sint-Lodewijkscollege (Spoorwegstraat 250, 8200 Sint-Michiels)

Activiteiten Sint-Lodewijkscollege

Voor info en inschrijvingen kan u contact opnemen met de directeur van de school via 050 39 45 93 of anne.dierickx@baslos.be. De betaling gebeurt bij aanvang van een lessenreeks.

Kinderen die niet in het Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat school lopen, kunnen zich voor de activiteiten inschrijven tot 10 schooldagen voor de eerste activiteit van een reeks.

Er kan betaald worden met sport-AXI-bonnen voor sportactiviteiten. De school reikt, op vraag, een fiscaal attest uit. Kinderen kunnen genieten van een verlaagd tarief bij het tonen van een bewijs van verhoogde tegemoetkoming.

Wees er snel bij, want bij sommige activiteiten is het aantal plaatsen beperkt!

 • De Tandem (Leopold Debruynestraat 56, 8310 Sint-Kruis)

Activiteiten De Tandem

Voor info en inschrijvingen kan u contact opnemen met de directeur van de school via 050 37 76 78 of bredeschool@detandem.be. De betaling gebeurt bij aanvang van een lessenreeks.

Er kan betaald worden met sport-AXI-bonnen voor sportactiviteiten. De school reikt, op vraag, een fiscaal attest uit. Kinderen kunnen genieten van een verlaagd tarief bij het tonen van een bewijs van verhoogde tegemoetkoming.

Wees er snel bij, want bij sommige activiteiten is het aantal plaatsen beperkt!

 • De Triangel (Diksmuidse Heerweg 159, 8200 Brugge)

Activiteiten De Triangel

Voor info en inschrijvingen kan u contact opnemen met de directeur van de school via 050 39 13 23 of secretariaat@de-triangel.be. De betaling gebeurt bij aanvang van een lessenreeks.

Er kan betaald worden met sport-AXI-bonnen voor sportactiviteiten. De school reikt, op vraag, een fiscaal attest uit. Kinderen kunnen genieten van een verlaagd tarief bij het tonen van een bewijs van verhoogde tegemoetkoming.

Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt!

Deel deze pagina