Premie ontharden voor- of private tuin

Vraag een premie aan voor de ontharding van je oprit of terrasWil je je tuin graag wat meer klimaatrobuust maken en meer ruimte geven aan groen en water?
Zie je graag wat meer groen in jouw tuin of op jouw terras?
Stad Brugge ondersteunt je graag met een premie.

Voordelen van minder steen en meer groen:

 • positief effect op verdroging
  • het water kan beter infiltreren in de bodem
  • het grondwater wordt aangevuld
 • houdt regenwater langer vast
 • meer verkoeling bij hitte
 • meer diversiteit in de tuinen (vogels, vlinders, bijen)
 • een groene leefomgeving geeft niet alleen letterlijk meer zuurstof maar zorgt ook mentale rust.

Voor extra informatie, nieuws en inspiratie in verband met klimaatbestendig ontwerp van tuinen en terrassen, neem een kijkje op

Voorwaarden

Alle eigenaars of huurders/bewoners/gebruikers van een woning of ander pand met verharde buitenruimte kunnen een aanvraag indienen.

Om een premie te kunnen aanvragen is de te ontharden oppervlakte minimum 1 m².

De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg voor het groen waarvoor toelage of ondersteuning wordt verkregen. De aanplanting gebeurt met doorlevende vaste planten (niet met eenjarigen) en dient minimaal 5 jaar integraal en op dezelfde plaats te blijven staan.

Lees alle verdere voorwaarden in het reglement.

Procedure

 • Je dient je aanvraag in via dit online formulier.
 • Het aanvraagdossier bevat de volgende bewijsstukken: contactgegevens, rekening nummer en hoedanigheid van de aanvrager; voldoende duidelijke omschrijving van de aanvraag, verduidelijkt met een foto van de toestand voor de werken en een schets en/of duidelijke beschrijving van het project; een voldoende duidelijk foto van na uitvoering van de werken.
 • Je geeft aan Stad Brugge toegang tot de infrastructuur en inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende toelage te kunnen controleren.
 • Het stadsbestuur behandelt je aanvraag.
 • Indien goedgekeurd ontvang je je premie van het stadsbestuur.

Bedrag

Een premie kan pas afgeleverd worden na goedkeuring door Stad Brugge.

De premie voor opbreken en beplanten van verharde oppervlakte in de tuin, terras en voortuin bedraagt 10 euro per 1 m², met een maximum totaalbedrag van 500 euro.

De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg voor het groen waarvoor toelage of ondersteuning wordt verkregen. De beplanting met oa. bomen, heesters, klimplanten, dwergstruiken, vaste planten (zoals varens, kruiden, grassen), bloembollen, één- en tweejarigen, gazon, ... dient minimaal 5 jaar integraal en op dezelfde plaats te blijven staan.

Uitzonderingen

De ontharding van niet vergunde verharde oppervlakten wordt niet vergoed. De toekenning van de toelage houdt geen regularisatie van de niet vergunde verharding die blijft liggen in.

Contactinformatie