Dagelijks briefing vaccinatielijn

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Dit formulier is dagelijks in te vullen door medewerkers en vrijwilligers op het einde van de shift in de vaccinatielijn.

Welke shift was het? *

A/ Type vragen van burgers

Geef telkens aan hoeveel keer onderstaande vragen gesteld werden.

Burger wil vaccinatieafspraak wisselen *
Burger doet aanvraag mindermobielencentrale *
Burger vraagt om ander type vaccin *
Burgere heeft andere mobiliteitsvragen of -problemen *
Burger doet een melding 'speciale noden' *
Partners die vragen om samen gevaccineerd te worden *
Vragen rond reservelijst *
Personen zonder domicilie die hier gevaccineerd willen worden *
Bruger vraagt/krijgt thuisvaccinatie *
Burger weigert vaccinatie *

B/ Praktisch

De opstart van mijn werkdag was vandaag: *
Heb je vandaag technische problemen ondervonden? *

C/ Welbevinden

Hoe druk was het vandaag op de vaccinatielijn? *
 
Helemaal niet druk
 
Onhoudbaar
De info op het Kennisportaal en/of de verzamelpagina vaccineren was vandaag *
Kon je vandaag met je vragen terecht bij iemand in het Huis van de Bruggeling? *
Er zijn onduidelijkheden. Ik wil...

D/ Besluit

Mijn shift in de vaccinatielijn was vandaag *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.