https://www.brugge.be/d

BRIO, de Brugse diversiteitsraad, gaat volop voor een lokale Brugse realiteit waar er oog is voor:

- integratie
- gelijke kansen
- ontmoeting
- inclusief denken
- originaliteit
- betrokkenheid
- gender
- expertise
- initiatief
- engagement
- openheid
- prikacties
- advies
- teamspirit

BRIO is een officieel adviesorgaan van Stad Brugge en is samengesteld uit een groep mensen die zich vanuit een persoonlijk engagement en interesse willen inzetten voor diverse thema's binnen de lokale stedelijke realiteit. 'Gelijke kansen voor iedereen' en 'divers maakt sterk' stellen we hierbij steeds voorop!

Met de raad willen we adviseren, bewustmaken en het beleid ondersteunen. We zetten in op inspraak, participatie, toegankelijkheid, samenleven en besturen in diversiteit.

Een positief, divers en verdraagzaam Brugge is ons streefdoel! We kijken met een open blik vooruit en adviseren het beleid met een goed onderbouwde visie.

BRIO organiseert jaarlijks drie grote bijeenkomsten. Daarnaast komen er regelmatig kleinere werkgroepen samen om acties uit te werken en te brainstormen rond allerhande thema's. Enkele afgelopen en toekomstige acties:

  • gelijke kansen voor iedereen bij het gebruik van openbare toiletten
  • campagne rond evenwichtig stemgedrag bij de verkiezingen
  • sensibiliserende campagnes rond diverse themadagen zoals Internationale Vrouwendag, dag tegen discriminatie, intrafamiliaal geweld,...

De diversiteitsdienst neemt het secretariaat van BRIO waar.

Contactinformatie