Brochure over nieuwe verkeerssituatie 't Zand

7
jun
2018

De werkzaamheden aan ’t Zand en de Vrijdagmarkt zijn bijna voltooid. Binnenkort is alle hinder ten gevolge van de werkzaamheden achter de rug, en kan iedereen volop genieten van dit vernieuwde plein.

De heraanleg van ’t Zand leidt ook tot een nieuw verkeersverloop op en in de omgeving van ’t Zand. Bij het ontwerpen van ’t Zand werd gestreefd naar het creëren van een aangename pleinbeleving, maar ook voor een meer verkeersluwe omgeving met aandacht voor:

  • Een goede doorstroming en toegankelijkheid van het verkeer en het openbaar vervoer
  • Een vlotte bereikbaarheid van de horeca en de shoppingstraten voor klanten en leveranciers
  • Het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit van West-Brugge en de omgeving van de West- en Oostmeers
  • Het versterken van het autoluw karakter van ’t Zand
  • Het verbinden van West-Brugge met het nieuwe plein en de winkelstraten Noordzandstraat en Zuidzandstraat
  • Het verminderen van het doorgaand verkeer met maximaal behoud van het bestemmingsverkeer voor bewoners

Na verloop van tijd worden de maatregelen geëvalueerd. Indien nodig en mogelijk kan bijsturing gebeuren.

Communicatie

Het nieuwe verkeersverloop wordt via de verschillende stadskanalen gecommuniceerd. Bij de volgende editie van het stadsmagazine BiS, die in de loop van de komende week bij alle Bruggelingen in de brievenbus valt, wordt een brochure toegevoegd die het nieuwe verkeersverloop op een overzichtelijke manier in kaart brengt en toelicht.

Deel deze pagina