Brugge blij met erkenning van de Belgische Beiaardcultuur door Unesco

26
Nov
2014

beiaardDinsdag 25 november is de Belgische Beiaardcultuur in het kader van de Unesco-conventie erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze erkenning is ook voor Brugge van waarde.

In 2010 vierden we in Brugge enthousiast het 500-jarig bestaan van de beiaard als muziekinstrument met een aantal concerten, maar ook met de restauratie van de klokken. Dit jaar was Brugge gaststad voor het 18de Wereldcongres van de Beiaard Wereld Federatie.

Schepen Mieke Hoste, bevoegd voor socio-culturele verenigingen in Brugge: 'Heel regelmatig neemt de stadsbeiaardier, samen met de Brugse Klokkenspel Vereniging, initiatieven om de beiaardcultuur voort te zetten en te vernieuwen. Zo zijn er meer dan 140 recitals per jaar, zijn er de zomerconcerten en de dagelijkse beiaardklanken die in de stad weerklinken.'

In tegenstelling tot de erkenningen die Brugge al mag claimen voor zijn belfort en begijnhof en voor zijn historisch stadscentrum, gaat het hier om een erkenning van het type https://www.visitbruges.be/erfgoed. Op de 'representatieve lijst van immaterieel erfgoed van de mensheid', opgestart sinds de UNESCO-Conventie van 2003,  prijkt al de Heilig Bloedprocessie van Brugge.

Het is niet op die lijst dat de beiaardcultuur is opgenomen, wel in het register van programma's, projecten of activiteiten die het best de principes en doelstellingen van de conventie van 2003 uitdragen. Dit register bevat een aantal bescherming- en promotieprogramma's die succesvol zijn geweest, en die wereldwijd kunnen worden getoond als voorbeeld van hoe men met immaterieel cultureel erfgoed kan omgaan. 

Die programma's worden borgingsprogramma's genoemd. In april 2013 ondersteunde burgemeester Renaat Landuyt de kandidatuur voor de erkenning met een brief naar Unesco. Hij is blij met de erkenning: 'Dankzij het enthousiasme van beiaardiers en beiaardfanaten blijven gemeenten en andere overheden investeren in hun lokale torenmuziek, een muzikaal fenomeen dat met de komst van tal van andere muzikale alternatieven al in de 19de eeuw uitgestorven had kunnen zijn. In Brugge klinken ze vrolijk naast elkaar: de tonen van de beiaard en die van de MP3-speler, een prachtige symbiose.'