Brugge draait om mensen

In april 2019 gingen OCMW en Stad Brugge de uitdaging aan om een nieuw sociaal beleidsplan te maken voor Brugge. We wilden dit doen samen met de sociale sector én met de burgers zelf. Want: Brugge draait om mensen én moet in de toekomst nog meer om mensen draaien.

We zijn dit traject gestart met de opmaak van een omgevingsanalyse. Aan de hand van cijfermateriaal en kwalitatieve signalen werden een aantal tendensen en noden in Brugge in kaart gebracht. Op basis van deze omgevingsanalyse gingen we in gesprek met zorg- en welzijnsorganisaties en met een aantal adviesraden. We vroegen hen welke uitdagingen zij in Brugge zagen op het vlak van een sociaal beleid.

Dit resulteerde in een strategische sneuvelnota waarin de sociale sector gezamenlijke doelstellingen voor Brugge definieerde. Dit ‘Kompas voor samenwerking in lokaal sociaal beleid’ kun je hier lezen.

De nota omvat een aantal belangrijke horizontale accenten voor het sociaal beleid (zoals de strijd tegen armoede) en 7 thematische doelstellingen. Het gaat concreet over:

  • Kansen voor kinderen en jongeren
  • Werk op maat
  • Een dak boven je hoofd
  • Een goede gezondheid
  • Zorg voor elkaar
  • Iedereen mee
  • Toegang tot hulp en diensten

Op dit moment zijn we bezig met een intensief inspraaktraject met zowel burgers (‘gesprekscafés: Brugge draait om jou’) als sociale organisaties (de ‘werftafels’). Op basis van deze inspraakinitiatieven bepalen we prioriteiten en maken we een actieplan op.

Dit alles komt tegen het einde van de zomer samen in 1 sociaal beleidsplan voor (en van) Brugge, bestaande uit doelstellingen en concrete acties (om samen uit te voeren). We publiceren het beleidsplan dan meteen ook op deze website.