Brugge draait om mensen

 

OCMW en Stad Brugge gaan de uitdaging aan om een nieuw sociaal beleidsplan te maken voor Brugge. We doen dit samen met de sociale sector én met de burgers zelf. Want: Brugge draait om mensen én moet in de toekomst nog meer om mensen draaien.

Samen met zorg- en welzijnpartners werden in 2019 cijfers en signalen over de noden in Brugge verzameld. Dit resulteerde in januari 2020 in een strategische doelstellingennota waarin de sociale sector de gezamenlijke doelstellingen voor Brugge definieerde. Dit ‘Kompas voor samenwerking in lokaal sociaal beleid’ kan je hier lezen.

De nota omvat een aantal belangrijke horizontale accenten voor het sociaal beleid (zoals de strijd tegen armoede en preventie) en 7 thematische doelstellingen. Het gaat concreet over:

Voor elk thema worden er op dit moment actieplannen gemaakt. De acties komen tot stand in overleg met een breed netwerk van sociale organisaties. Voorts gaan we aan de slag met de signalen die we krijgen met betrekking tot de gevolgen van de coronacrisis. Op basis van dit traject bepalen we prioriteiten en maken we de actieplannen op.

Dit alles komt in januari 2021 samen in 1 sociaal beleidsplan voor (en van) Brugge, bestaande uit doelstellingen en concrete acties (om samen uit te voeren). We publiceren het beleidsplan dan ook op deze website.