Stad Brugge en Stad Gent rollen project ‘LODE’ uit: hoe meer, maar ook hoe beter gebruikmaken van open data?

26
sep
2022

Stad Gent en Stad Brugge maken zich klaar voor de toekomst door nog meer in te zetten op open data. Dat betekent niet alleen meer data verzamelen en gebruiken, maar er ook slimmer mee werken. Hoe je dat moet doen, dat zoeken beide steden het komende jaar samen uit.

Via een app op je smartphone checken waar je je fiets of auto kwijt kan tijdens de Gentse Feesten of Benenwerk? Snel een historische geboorteakte opzoeken op het Open Data Portaal? Weten hoe druk het momenteel in de winkelstraat is? Even checken of er een deelfiets vrij is en waar je die kan ophalen? Dat kan allemaal dankzij open data.

Open data maken het leven dus makkelijker. Dat is niet alleen bedoeld voor de burger, maar ook voor de lokale ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden. Daarom slaan de Stad Gent en de Stad Brugge de handen in elkaar om een sterker beleid uit te werken rond het delen van open data.

Aan data geen gebrek

Het potentieel is er zeker. Overheidsdiensten verzamelen door hun werking grote hoeveelheden data. Door hun schaal (een volledige stad, een volledig gewest of land) verzamelen ze data die zeer relevant is. De toenemende digitalisering van de samenleving en technische evoluties zoals het Internet of Things (Iot) zorgen ervoor dat overheidsdiensten ook steeds meer en betere data verzamelen.

Maatschappelijke en economische meerwaarde

Brugge en Gent willen deze rijkdom aan data niet alleen beschikbaar, maar ook bruikbaar en aanspreekbaar maken. Wanneer hebben data een maatschappelijke en economische meerwaarde bijvoorbeeld, en voor wie? Daarom onderzoeken beide steden met het project LODE (lokale open data economie) wat structureel mogelijk is met open data. Welke data zijn het meest relevant voor de burger, ondernemingen of overheden? Welke data kunnen de grootste maatschappelijke of economische return opleveren? Welke business modellen en stappenplannen zijn mogelijk om te realiseren?

Door hun data beschikbaar te stellen, willen de steden de markt versterken. De steden willen efficiënt omspringen met open data en de gebruikswaarde van open data vergroten voor burgers, ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden.

Ervaringen bundelen

Voor dit project vertrekken beide steden vanuit een jarenlange ervaring rond het inzetten van eigen open data. Denk maar aan het Urban Sense Platform. Hiervoor werkte Brugge samen met Roeselare en Leuven een platform uit waarop data uit deze steden op elkaar afgestemd zijn en ingeschakeld worden in de Smart City werking van deze steden. En de Stad Gent is al meer dan tien jaar een trendsetter in open data. Met een rijk gevuld Open Data Platform en Apps For Ghent als een van de bekendste Belgische hackathons als speerpunten.

Met het project LODE zetten de Stad Gent en de Stad Brugge de trend verder en gaan ze na hoe open data de volgende tien jaar het verschil kunnen maken.