Brugge en Gent zetten samen in op druktemonitoring

15
jan
2021

Brugge bundelt de krachten met Gent om een nieuw platform te ontwikkelen waarbij bruikbare druktemetingen worden opengesteld voor onder meer handelaars, ondernemers en investeerders. De steden kunnen hiervoor rekenen op 445.232 euro Europese en Vlaamse steun.

In het project VLOED (Voorspellingen Lokale Ondernemers en Economie voor Drukte) werken Brugge en Gent samen om beschikbare data en informatie rond het druktebeeld in de stad te delen met handelaars, ondernemers en investeerders.

“In het kader van onze Smart-City-strategie zijn wij constant op zoek naar een uitbreiding van relevante data. Mensenstromen meten is sowieso interessant voor ons als stad. Dit project zal ons in staat stellen bijkomende data-flows te genereren. In eerste instantie zullen die dienen om de lokale economische sector te ondersteunen, maar we hopen dit later verder te kunnen uitbreiden”, zegt schepen van Smart City Minou Esquenet. 

Inzet personeel plannen

“Als stad is het belangrijk om een zicht te hebben op de concentratie van mensen in bepaalde gebieden. Dit is niet enkel een noodzakelijke tool in functie van corona. Relevante info met betrekking tot de drukte in de winkelstraten, de impact van events of marketingcampagnes, … kan onder meer worden gebruikt om inzet van personeel te plannen, extra vuilnisophaling te regelen, openbaar vervoer te promoten of investeerders aan te trekken”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys.

Burgemeester Dirk De fauw: “We zijn alvast dankbaar voor de ondersteuning vanuit de Vlaamse regering en Europa om ons als slimme stad te laten pionieren. Zonder deze impuls zouden dergelijke vooruitstrevende en toonaangevende projecten niet mogelijk zijn. De voorbije weken hebben immers aangetoond dat deze druktemetingen een handig instrument zijn, niet enkel voor langetermijnbeslissingen maar ook om kort op de bal te spelen.”

Schepen van Smart City Minou Esquenet: “Met dit project wordt Brugge een proeftuin om dergelijke druktevoorspellingen op te stellen en te weten te komen hoe we ze op de beste manier kunnen gebruiken. We zetten niet enkel een nieuwe bron van data op poten, het biedt ons ook de kans om de gewonnen data en inzichten in te zetten in andere lopende Brugge Smart projecten op vlak van economie, mobiliteit en klimaat.

Functioneel en bruikbaar dashboard

In het project VLOED worden enerzijds vernieuwende technieken rond druktemetingen onderzocht en uitgetest, in de vorm van een proeftuin. Uiteindelijk is het de bedoeling om op het einde van het project tot een functioneel en bruikbaar dashboard met bruikbare druktevoorspellingen te komen dat wordt opengesteld voor de economische sector.

Het totale projectbudget is 556.540 euro. 40 procent van het budget of 222.616 euro wordt gefinancierd door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en een zelfde steunbedrag is afkomstig uit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid. De overige 20 procent dragen de steden zelf bij.

‘Brugge kreeg recent ook goed nieuws in verband met twee andere subsidiedossiers waar ondernemen en smart solutions hand in hand gaan. Het project KICK is goed voor een ondersteuning vanuit EFRO van 331.000 euro. De vier centrumsteden in West-Vlaanderen – Brugge, Kortrijk, Roeselare en Oostende - en Ieper slaan hierbij de handen in elkaar om de lokale economie in de handelskernen opnieuw te laten floreren na een moeilijk jaar. Focus ligt op het gebruik van big data en slimme technologieën’, verduidelijkt schepen Annys.

“Ook het project Space Tinder, goed voor 380.000 euro subsidies vanuit Vlaanderen voor stadsvernieuwing, werd recent goedgekeurd. Hierbij zal Brugge een platform uitwerken om leegstaande handelspanden in kaart te brengen en om vraag en aanbod met elkaar te matchen”, voegt schepen Esquenet er aan toe.

logo Efro en Agentschap Innoveren & ondernemen

EU